Tại sao nên thiền Vipassana?

Thực hành học thiền Vipassana, bạn cần tập trung quan sát thế giới nội tâm của mình thay vì dùng ý thức kiểm soát nó. Trong thiền Vipassana, người học sẽ được trải nghiệm 3 phần chính:Thực hành thiền Vipassana thường xuyên sẽ mang nhiều lợi ích cho sức khỏe sau:

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Phamkha