Tổng hợp những câu triết lý về gia đình bằng Tiếng Anh

1. Không làm tổn thương con cái bằng cách làm cho cuộc sống của chúng dễ dàng.Đừng handicapped con cái bằng cách làm cho cuộc sống của chúng quá dễ dàng.2. Một gia đình hạnh phúc chính là một thiên đường xuất hiện sớm.Một tổ ấm hạnh phúc như một thiên...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Phamkha