1. Cách tính điểm thi vào lớp 10 theo quy định

Đọc thêm

1.1. Tính điểm vào lớp 10 không chuyên như thế nào?

Hiện nay, Bộ Giáo dục không có quy định chung về cách tính điểm thi vào lớp 10.Các trường sẽ tự quy định cách tính riêng, công thức chung thường là:Hoặc:

Đọc thêm

1.2. Cách tính điểm vào 10 chuyên

Điểm thi vào lớp 10 chuyên thường được tính theo công thức:Ngoài xét điểm thi, một số trường chuyên còn xét thêm các tiêu chí khác để sơ tuyển thí sinh vào vòng thi môn chuyên.

Đọc thêm

2. Cách tính điểm thi vào lớp 10 ở một số địa phương

Đọc thêm

2.1. Tại Hà Nội

Đọc thêm

2.1.1. Cách tính điểm thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên

Theo Mục II Phần B Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) năm học 2022 - 2023 ban hành kèm Quyết định số 1117/QĐ-UBND, điểm xét tuyển vào lớp 10 với các tường THPT công lập không chuyên được tính như sau:Trong đó: Điểm bài thi của các môn tính theo thang điểm 10,0.- Cộng 1,5 điểm cho nhóm đối tượng 1 là:- Cộng 1 điểm cho nhóm đối tượng 2 là:- Cộng 0,5 điểm cho nhóm đối tượng 3 là:

Đọc thêm

2.1.2. Cách tính điểm thi vào lớp 10 THPT chuyên

Căn cứ Mục III Phần B Kế hoạch tuyển sinh ban hành kèm Quyết định 1117, thí sinh thi vào các trường THPT chuyên sẽ phải vượt qua 2 vòng thi. Tính điểm vòng sơ tuyểnTại vòng 1 sơ tuyển, các trường sẽ chọn vào vòng 2 những học sinh đạt điểm sơ tuyển từ 10,...

Đọc thêm

2.2. Tại TP. HCM

Đọc thêm

2.2.1. Cách tính điểm thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên

- Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi.- Điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25.- Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên tối đa không quá 03 điểm.

Đọc thêm

2.2.2. Cách tính điểm thi vào lớp 10 chuyên, trường THPT chuyên

Ngoài 03 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ, thí sinh thi vào các trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa) và các trường có lớp chuyên (Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hữu Huân) sẽ phải thi thêm môn chuyên để xét tuyển.

Đọc thêm

2.2.3. Cách tính điểm thi vào các lớp học tích hợp chương trình Anh và Việt Nam

Đọc thêm

2.3. Tại Nam Định

Đọc thêm

2.3.1. Cách tính điểm thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên

Công thức tính điểm xét tuyển- Điểm Toán, Văn, Ngoại ngữ: là điểm thi các môn Toán, Văn và Ngoại ngữ (tính theo thang điểm 10, làm tròn điểm lẻ của tổng điểm toàn bài đến 2 chữ số thập phân). - Điểm ưu tiên: Lấy mức ưu tiên cao nhất nếu học sinh có nhiều điều kiện ưu tiên - Nhóm đối tượng 1 được cộng 1,5 điểm là: - Nhóm đối tượng 2 được cộng 1 điểm là:- Nhóm đối tượng 3 được cộng 0,5 điểm là:

Đọc thêm

2.3.2. Cách tính điểm thi vào lớp 10 THPT chuyên

- Điểm xét tuyển vào lớp chuyên (ĐXTC)- Điểm xét tuyển vào lớp không chuyên (ĐXTKC):Bảng hệ số điểm thi được quy định theo từng lớp chuyên- Chuyên Tin thi môn chuyên Tin học. - Chuyên về Vật lí thi môn chuyên Vật lí - Chuyên Hóa học thi môn chuyên là Hóa học. - Chuyên Sinh học thi môn chuyên là Sinh học. - Chuyên Địa lí thi môn chuyên là Địa lí. - Chuyên Lịch sử thi môn chuyên là Lịch sử.* Chế độ cộng ưu tiên: Trường THPT chuyên không cộng điểm ưu tiên

Đọc thêm

2.4. Tại Huế

Đọc thêm

2.4.1. Cách tính điểm thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên

Điểm ưu tiên sẽ được cộng theo quy định được sở giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế ban hành.

Đọc thêm

2.4.2. Cách tính điểm thi vào lớp 10 THPT chuyên

Công thức tính điểm xét tuyển:Chế độ cộng ưu tiên: Điểm cộng ưu tiên không được áp dụng đối với thí sinh thi vào trường chuyên. Điều này giúp đảm bảo công bằng cho các thí sinh trong việc cạnh tranh suất học tại trường chất lượng top đầu trong tỉnh.

Đọc thêm

3. Thi vào lớp 10 có bao nhiêu môn?

Để thi vào các trường THPT không chuyên, thí sinh phải thi 03 môn bắt buộc là Toán, Văn và Ngoại ngữ.Đối với các trường THPT chuyên, thí sinh thi 03 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ và môn chuyên.

Đọc thêm

4. Thi vào lớp 10 mấy điểm là liệt?

Bộ Giáo dục hiện nay không có quy định chung về điểm liệt thi vào lớp 10. Thông thường, các trường THPT không chuyên sẽ yêu cầu thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ ba bài thi và không có bài thi nào bị điểm 0.Đối với các trường chuyên, quy định về điểm liệt có sự khác nhau:

Đọc thêm

5. Những trường hợp nào được cộng điểm ưu tiên khi thi vào 10

Điểm ưu tiên thi vào lớp 10 các trường THPT không chuyên được tính như sau:- Cộng 1,5 điểm cho nhóm đối tượng 1 là:- Cộng 1 điểm cho nhóm đối tượng 2 là:- Cộng 0,5 điểm cho nhóm đối tượng 3 là:Theo Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở (THCS) và THPT ban hành kèm Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT, sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 18/2014/TT-BGDĐT và Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT.

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Phamkha