1. Cách thêm quản trị viên cho nhóm Facebook

Việc thêm quản trị viên vào nhóm Facebook giúp bạn quản lý nhóm dễ dàng hơn. Đồng thời, việc này cũng giúp bạn chia sẻ công việc với nhiều người khác nhau.Phương thức 1: Mở nhóm trên Facebook cần thêm quản trị viên và chọn Thành viên.Phương thức 2: Tiếp theo, hãy cuộn xuống và tìm Quản trị viên & Người kiểm duyệt, sau đó chọn Mời làm quản trị viên.Phương thức 3: Trong cửa sổ Mời quản trị viên mới, nhập tên Quản trị viên cần mời vào thanh tìm kiếm để chọn.Phương thức 4: Khi đã chọn được thành viên muốn mời làm quản trị viên, nhấn Xong để hoàn tất thay đổi.

Đọc thêm

2. Thêm người giám sát cho nhóm Facebook một cách đơn giản

Ngoài việc thêm quản trị viên, bạn cũng có thể thêm giám sát viên để họ duyệt bài và quản lý thành viên trong nhóm. Sự khác biệt giữa Quản trị viên và Giám sát viên là Quản trị viên có quyền cao nhất trong việc điều chỉnh cài đặt nhóm, trong khi Giám sát viên chỉ có thể duyệt bài và quản lý thành viên mà thôi, không có quyền chỉnh sửa cài đặt nhóm.Bước 1: Chọn Thành viên và cuộn xuống để xem danh sách thành viên hiện tại.Bước 2: Trong danh sách thành viên, nhấn Tùy chọn và chọn Thêm làm người giám sát.

Đọc thêm

3. Hủy quyền Quản trị viên/Kiểm duyệt viên trong nhóm Facebook

Khi bạn muốn làm mới bộ máy trong nhóm, bạn có thể hủy quyền Quản trị viên/Kiểm duyệt viên để mở đường cho những người mới. Việc này được thực hiện như sau:Bước 1: Chọn thẻ Thành viên và cuộn xuống để xem danh sách quản trị viên & người kiểm duyệt hiện đang có.Bước 2: Sau đó, chọn mục Tùy chọn và chọn Gỡ vai trò Quản trị viên/Gỡ vai trò Kiểm duyệt viên.Trong bài viết này, Mytour hướng dẫn cách thêm quản trị viên/kiểm duyệt viên cho nhóm trên Facebook. Chúc bạn có một ngày thật vui vẻ!

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

Phamkha