PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai20:41:25
2Khách vãng lai19:53:05
3Khách vãng lai19:36:43
4Khách vãng lai19:35:25
5Khách vãng lai19:29:39
6Khách vãng lai19:26:50
7Khách vãng lai19:15:01
8Khách vãng lai18:53:34
9Khách vãng lai18:17:39
10Khách vãng lai14:07:02
11Khách vãng lai13:47:28
12Khách vãng lai09:11:30
13Khách vãng lai04:41:28
14Khách vãng lai02:23:34
15Khách vãng lai00:23:30
11 12 2019