PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai21:17:26
2Phạm Thị Hương21:17:10
3Khách vãng lai20:58:44
4Khách vãng lai20:50:35
5Vũ Viết Toản20:15:39
6Vũ Viết Toản20:09:30
7Khách vãng lai19:26:47
8Khách vãng lai17:22:40
9Vũ Thị Huê15:17:34
10Khách vãng lai12:35:39
11Khách vãng lai12:03:39
12Khách vãng lai11:29:39
13Khách vãng lai11:27:14
14Khách vãng lai11:25:54
15Khách vãng lai11:25:03
16Khách vãng lai11:24:20
17Khách vãng lai11:23:52
18Vũ Thị Huê10:32:05
19Vũ Thị Huê10:28:36
20Khách vãng lai09:33:19
21Khách vãng lai08:46:51
22Khách vãng lai08:07:15
23Khách vãng lai07:31:54
24Khách vãng lai06:38:36
25Khách vãng lai05:35:50
26Khách vãng lai05:08:06
27Khách vãng lai03:39:30
20 10 2019