PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
Video hướng dẫn Đăng nhập

KẾT QUẢ THI HSG LỚP 8

MÔN TOÁN, NGỮ VĂN VÀ TIẾNG ANH

Năm học 2010-2011

-----------

Môn Toán:

STT

Họ và tên

Trường

§iÓm

XÕp thø

1

Nguyễn Thị Hà

Diên Hồng

2.5

 

2

Vũ Ngọc Diệp

Chi Nam

4.0

 

3

Nguyễn Đức Long

Chi Nam

2.75

 

4

Phạm Hồng Nhung

Cao Thắng

4.0

 

5

Đỗ Văn Nam

Cao Thắng

2.5

 

6

Hoàng Thị lan Hương

Tứ Cường

6.0

Ba

7

Vương Ngọc Quỳnh Hương

Tứ Cường

5.25

Kk

8

Trương Mậu Đức

Tứ Cường

4.75

Kk

9

Nguyễn Thị Mai

Tứ Cường

6.25

Ba

10

Nguyễn Xuân Tuyền

Thị Trấn

5.5

Ba

11

Nguyễn Thị Oanh

Thị Trấn

5.5

Ba

12

Lã Thị Liên

Thị Trấn

4.75

Kk

13

Trần Hoàng Việt

Lê Hồng

7.75

Nh×

14

Phạm Thành Luân

Lê Hồng

7.75

Nh×

15

Nguyễn Thị Bích

Lê Hồng

5.25

Kk

16

Đào Xuân Anh

Đoàn Kết

4.75

Kk

17

Nguyễn văn Triển

Đoàn Kết

6.0

Ba

18

Nguyễn Việt Hùng

Đoàn Kết

4.0

 

19

Nguyễn Thùy Linh

Đoàn Tùng

5.75

Ba

20

Hoàng Thị Hải Linh

Đoàn Tùng

4.75

Kk

21

Nguyễn Thị Linh Trang

Đoàn Tùng

5.0

Kk

22

Phạm Thị Diễm Hương

Tân Trào

4.0

 

23

Lê Thị Mai

Tân Trào

5.0

Kk

24

Vũ Thị Thiên Thu

Tân Trào

2.25

 

25

Nhữ Thanh Nga

Hồng Quang

7.75

Nh×

26

Phạm Thanh Hải

Hồng Quang

8.0

NhÊt

27

Trương Thị Oanh

Hồng Quang

6.5

Nh×

28

Nguyễn Đình Tiệp

Hồng Quang

6.5

Nh×

29

Vũ Duy Anh

Hồng Quang

5.75

Ba

30

Nguyễn Thị Vân Anh

Ngũ Hùng

2.75

 

31

Vũ Văn Long

Ngũ Hùng

2.75

 

32

Lê Thị Thúy Hằng

Ngũ Hùng

3.25

 

33

Vũ Xuân Cường

Phạm Kha

5.0

Kk

34

Nguyễn Đăng Đạt

Phạm Kha

5.5

Ba

35

Vũ Hữu Thành

Phạm Kha

4.55

kk

36

Vũ Văn Dũng

Lam Sơn

6.75

Nh×

37

Phạm Thị Thúy

Lam Sơn

6.0

Ba

38

An Anh Tuấn

Ng.L.Bằng

4.5

 

39

Nguyễn Đình Dức

Ng.L.Bằng

8.75

NhÊt

40

Nguyễn Hữu Đức

Ng.L.Bằng

4.5

 

41

Phạm Hồng Hà

Ng.L.Bằng

4.75

Kk

42

Bùi Tiến Long

Ng.L.Bằng

2.5

 

43

Vũ Trường Sơn

Ng.L.Bằng

6.5

Nh×

44

Phạm Minh Hải

Hùng Sơn

2.25

 

45

Lê văn Kiên

Hùng Sơn

7.25

Nh×

46

Trịnh Văn Tiệp

Hùng Sơn

2.0

 

47

Nguyễn Thanh Phong

Tiền Phong

3.5

 

48

Phạm Minh Vũ

Tiền Phong

3.0

 

49

Hoàng Thị Hoan

Ngô Quyền

5.75

Ba

50

Nguyễn Thị Hiến

Ngô Quyền

4.75

Kk

51

Vũ Đức Ngoạn

Ngô Quyền

5.5

Ba

52

Trần Văn Lân

Thanh Giang

5.75

Ba

53

Vũ Thị Lượng

Thanh Giang

6.0

Ba

54

Nguyễn Thị Xuân

ThanhGiang

4.75

kk

55

Nguyễn Thị Thảo

Thanh Tùng

4.5

 

56

Phạm Quốc Khánh

Thanh Tùng

3.5

 

57

Nguyễn Hữu Nhớ

Thanh Tùng

2.75

 

58

Vương Thúy Ngân

Chi Bắc

4.5

 

59

Nguyễn Thị Ngọc Lý

Chi Bắc

1.5

 

60

Nguyễn Thị Hiền

Chi Bắc

4.5

 

61

Vũ Tiến Đạt Cường

Chi Bắc

3.0

 

 

Môn Tiếng anh:

STT

Họ và tên

Trường

§iÓm thi

XÕp thø

1

Tạ Thị Hồng Ánh

Diên Hồng

4.2

Kk

2

Phạm thị Hương

Diên Hồng

3.5

 

3

Nguyễn Thị Dung

Chi Nam

4.6

Kk

4

Vũ Thị Thu Trang

Chi Nam

4.8

Kk

5

Nguyễn Thị quỳnh

Chi Nam

4.5

Kk

6

Vũ Thị Ngát

Cao Thắng

2.5

 

7

Nguyễn Thị Chinh

Cao Thắng

1.5

 

8

Vũ Mạnh Tiến

Tứ Cường

4.9

Kk

9

Trần Tuấn Cương

Tứ Cường

6.35

Nh×

10

Phí Thị Hoàn

Tứ Cường

3.7

 

11

Nguyễn Trọng Tiệp

Tứ Cường

1.55

 

12

Hoàng văn Tùng

Thị Trấn

4.55

Kk

13

Hoàng Thị Hoa

Thị Trấn

3.0

 

14

Nguyễn Thị Thùy Linh

Thị Trấn

2.95

 

15

Phạm Thị Ngọc Thùy

Lê Hồng

5.5

Ba

16

Vũ Thị Dịu

Lê Hồng

4.5

Kk

17

Phan Đình Luân

Lê Hồng

3.8

Kk

18

Phạm Tiến Thêm

Đoàn Kết

5.4

Ba

19

Nguyễn Tuấn Anh

Đoàn Kết

3.7

 

20

Ngô Thị Thúy

Đoàn Kết

4.4

Kk

21

Cao Ngọc Thiện

Đoàn Tùng

3.75

 

22

Trần Thị Thu Trang

Đoàn Tùng

3.25

 

23

Nguyễn văn Bách

Đoàn Tùng

2.35

 

24

Nguyễn Thị Giang

Tân Trào

1.7

 

25

Nguyễn Thùy Linh

Tân Trào

2.3

 

26

Vũ Thị Phượng

Tân Trào

2.9

 

27

Nhữ Thị Phương

Hồng Quang

3.35

 

28

Đinh Thị Việt Chinh

Hồng Quang

4.9

Kk

29

Nay Thị Hòa

Hồng Quang

5.05

Ba

30

Tô Thị Ngọc Anh

Hồng Quang

4.5

Kk

31

Phạm Thị Nga

Ngũ Hùng

3.65

 

32

Vũ Thị Thu Hà

Ngũ Hùng

3.3

 

33

Lê Thị Kim Cúc

Ngũ Hùng

5.0

Ba

34

Nguyễn Văn Dưỡng

Phạm Kha

5.6

Ba

35

Nguyễn Văn Giang

Phạm Kha

6.9

Nh×

36

Vũ Duy Hưng

Phạm Kha

3.8

Kk

37

Vũ Hương Quỳnh

Lam Sơn

3.7

 

38

Trương Thu Huyền

Lam Sơn

2.9

 

39

Trương Thị Ngân Hà

Ng.L.Bằng

7.75

Nh×

40

Trần Giang Thuận

Ng.L.Bằng

6.1

Nh×

41

Phạm Thanh Hằng

Ng.L.Bằng

8.55

NhÊt

42

Hà Văn Lâm

Ng.L.Bằng

8.95

NhÊt

43

Vũ Ngọc Mạnh

Ng.L.Bằng

7.9

Nh×

44

Đỗ Thị Vân

Ng.L.Bằng

6.8

Nh×

45

Nguyễn Thị Quỳnh

Hùng Sơn

2.25

 

46

NguyÔn ThÞ Huª

Hïng S¬n

1.85

 

47

Mai Thị Lan

Tiền Phong

3.15

 

48

Đào Thanh Thư

Tiền Phong

3.0

 

49

Lê Thanh Bình

Ngô Quyền

1.95

 

50

Phạm Thị Hương

Ngô Quyền

4.5

Kk

51

Nguyễn Thị Quỳnh

Ngô Quyền

3.8

Kk

52

Vũ Thái Đăng Khoa

Ngô Quyền

3.3

 

53

Nguyễn Văn Mạnh

Thanh Tùng

4.9

Kk

54

Nguyễn Thị Thắm

Thanh Tùng

6.0

Nh×

55

Phạm Thị Huyền

Thanh Tùng

5.0

Ba

56

Vũ Thị Oanh

Thanh Giang

6.55

Nh×

57

Trần Thị Phương

Thanh Giang

5.85

Ba

58

Nguyễn Thị Lam

Thanh Giang

5.9

Ba

59

Vũ Thị Quỳnh Hương

Thanh Giang

5.95

Ba

60

Vũ Thị Minh Hằng

Chi Bắc

3.3

 

61

Dương Thị Hạnh

Chi Bắc

4.3

Kk

62

Nguyễn Thị Minh

Chi Bắc

4.95

Kk

63

Nguyễn Thị Phương

Chi Bắc

3.6

 

 

Môn Ngữ văn:

STT

Họ và tên

Trường

§iÓm

Gi¶i

1

Vò ThÞ Th¶o

Diªn Hång

2.5

 

2

Tạ Thị Nhung

Diên Hồng

6.0

NhÊt

3

Vũ Thùy Linh

Chi Nam

6.25

NhÊt

4

Vũ Anh Tuấn

Chi Nam

5.5

Nh×

5

Chu Thị Thúy Hậu

Cao Thắng

4.75

Kk

6

Lê Thị Hồng Nhung

Cao Thắng

3.75

 

7

Phạm Thị Lan

Tứ Cường

5.0

Ba

8

Đỗ Thị Thanh Tâm

Tứ Cường

4.55

Kk

9

Nguyễn Thị Nhung

Tứ Cường

4.75

Kk

10

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Tứ Cường

5.0

Ba

11

Trương Thị Mỹ Sang

Thị Trấn

4.0

 

12

Bùi Thị Huế

Thị Trấn

4.25

 

13

Nguyễn Thị Hằng

Thị Trấn

4.55

Kk

14

Phạm Thị Thúy Hiền

Thị Trấn

4.25

 

15

Vũ Thị Hạnh

Lê Hồng

3.85

 

16

Bùi Thị Huế

Lê Hồng

6.0

NhÊt

17

Bùi Thị Kim Anh

Lê Hồng

5.0

Ba

18

Phạm Ngọc Linh

Đoàn Kết

5.75

Nh×

19

Phan Thị Ngà

Đoàn Kết

3.75

 

20

Nguyễn Thị Chinh

Đoàn Kết

4.25

 

21

Phạm Thu Hiền

Đoàn Tùng

4.75

Kk

22

Đỗ Thu An

Đoàn Tùng

3.5

 

23

Trương Thị Liên

Đoàn Tùng

4.5

 

 

24

Lê Thị Thao

Tân Trào

4.75

Kk

25

Hoàng Thị Chinh

Tân Trào

5.0

Ba

26

Vũ Thị Anh

Tân Trào

4.0

 

27

Vũ Thị Lê Phương

Tân Trào

3.0

 

28

Vũ Thị Anh

Hồng Quang

4.75

Kk

29

Đặng Thị Lệ

Hồng Quang

4.0

 

30

Nguyễn Thị Thủy

Hồng Quang

4.5

Kk

31

Nguyễn Thị Bích

Hồng Quang

4.5

Kk

32

Nguyễn Thị Diệu Linh

Ngũ Hùng

5.25

Ba

33

Nguyễn Thị Thùy Linh

Ngũ Hùng

3.75

 

34

Nguyễn Th Hồng Ngọc

Ngũ Hùng

3.0

 

35

Nguyễn Thị Lan

Phạm Kha

5.25

Ba

36

Nguyễn Thị Nga

Phạm Kha

4.5

Kk

37

Nguyễn Thị Vân

Phạm Kha

4.85

Kk

38

Nguyễn Thị Bích Liên

Lam Sơn

3.75

 

39

Đinh Thị Thúy

Lam Sơn

4.75

Kk

40

Phạm Linh Ngọc

Lam Sơn

3.0

 

41

Nguyễn Thị Duyên

Ng.L.Bằng

5.5

Nh×

42

Đỗ Thị Hằng

Ng.L.Bằng

4.35

 

43

Đỗ Thị Hoa

Ng.L.Bằng

5.0

Ba

44

Nguyễn Thị Lan Anh

Ng.L.Bằng

5.25

Ba

45

Nguyễn Ánh Linh

Ng.L.Bằng

4.5

Kk

46

Nguyễn Thị Phượng

Ng.L.Bằng

4.5

Kk

47

Nguyễn Thị Yến

Ng.L.Bằng

4.75

Kk

48

Phạm Thị Vân

Hùng Sơn

4.0

 

49

Nguyễn Thị Thắm

Hùng Sơn

3.85

 

50

§oµn thÞ nhung

Hïng s¬n

3.75

 

51

Phạm Thị Trang

Hùng Sơn

5.0

Ba

52

Mai Thị Thu

Tiền Phong

3.6

 

53

Dương Thị Ngoãn

Tiền Phong

4.0

 

54

Vũ Thị Vân Anh

Ngô Quyền

4.0

 

55

Phạm Thị Thanh Lam

Ngô Quyền

5.0

Ba

56

Dương Thị Hiên

Ngô Quyền

3.5

 

57

Nguyễn Thị Hằng

Ngô Quyền

5.5

Nh×

58

Vò ThÞ Thu H»ng

Thanh Tïng

4.75

Kk

59

Phạm Lan Hương

Thanh Tùng

4.25

 

60

Thị Dung

Thanh Tùng

3.0

 

61

Phạm Thị Thủy

Thanh Giang

5.25

Ba

62

Trần Thị Hằng

Thanh Giang

5.0

Ba

63

Nguyễn Thị Thảo

Thanh Giang

5.75

Nh×

64

Nguyễn Thị Phương

Chi Bắc

3.75

 

65

Nguyễn Thị Hạnh Nga

Chi Bắc

5.75

Nh×

66

Ngô Thị Chi

Chi Bắc

4.75

Kk

67

Vũ Văn Hoạt

Chi Bắc

4.75

Kk

 

                 Phßng GD-§T Thanh MiÖn

 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Ở nước ta, ngày 8/3 còn là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại chủ quyền dân tộc. Lễ kỷ niệm hôm ngay cũng l ... Cập nhật lúc : 21 giờ 53 phút - Ngày 9 tháng 3 năm 2019
Xem chi tiết
8/3 là ngày gì mà cả thế giới tôn vinh những người phụ nữ, thế nhưng sự ra đời của ngày lễ đặc biệt này không hề gắn liền với một vị thánh hay một nữ nhân vật lịch sử nổi tiếng nào. ... Cập nhật lúc : 11 giờ 13 phút - Ngày 4 tháng 3 năm 2019
Xem chi tiết
Kỷ niệm 171 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (24/02/1848 - 24/02/2019) ... Cập nhật lúc : 21 giờ 31 phút - Ngày 18 tháng 2 năm 2019
Xem chi tiết
- Kính chúc mọi người một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc: Vui trong sức khỏe, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng và trưởng thành mọi lĩnh vực. ... Cập nhật lúc : 21 giờ 22 phút - Ngày 1 tháng 2 năm 2019
Xem chi tiết
Với tấm lòng nhân ái lá lành đùm lá rách, hôm nay nhân dịp năm mới xuân Kỷ Hợi, Hội cha mẹ học sinh tặng quà cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn. ... Cập nhật lúc : 21 giờ 11 phút - Ngày 1 tháng 2 năm 2019
Xem chi tiết
Nằm trong các hoạt động tuyên truyền vận động, hôm nay ngày 07/1/2019, được sự nhất trí của BTV Đảng ủy và ủy ban nhân dân xã. Ban chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định 36 xã Phạm Kha. ... Cập nhật lúc : 15 giờ 54 phút - Ngày 8 tháng 1 năm 2019
Xem chi tiết
22/12 không chỉ là Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam mà đã trở thành Ngày hội Quốc phòng toàn dân, một ngày kỷ niệm đầy ý nghĩa đối với toàn thể nhân dân Việt Nam. ... Cập nhật lúc : 20 giờ 37 phút - Ngày 20 tháng 12 năm 2018
Xem chi tiết
Đã bao đời nay, nhân dân ta có truyền thống: "Tôn sư trọng đạo" người thầy giáo, cô giáo luôn được tôn vinh và trọng dụng. Dạy học là một nghề tâm huyết, một nghề cao quý trong các nghề cao ... Cập nhật lúc : 15 giờ 50 phút - Ngày 21 tháng 11 năm 2018
Xem chi tiết
Được coi trọng như vậy bởi người thầy luôn tượng trưng cho những gì chuẩn mực, đạo lý và người thầy còn có sứ mệnh cao quý là truyền đạo lý cho mọi người, nhất là cho các thế hệ học trò của ... Cập nhật lúc : 19 giờ 59 phút - Ngày 13 tháng 11 năm 2018
Xem chi tiết
Trong những ngày này các thế hệ phụ nữ Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ Quốc lại phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10. ... Cập nhật lúc : 8 giờ 4 phút - Ngày 18 tháng 10 năm 2018
Xem chi tiết
1234567891011121314151617181920...