PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA

CHI BỘ

 TRƯỜNG THCS PHẠM KHA

          Chi bộ THCS Phạm Kha là một chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Phạm Kha, huyện Thanh Miện. Tập thể chi bộ luôn đoàn kết thống nhất thực hiện thắng lợi nghị quyết các cấp ủy Đảng, nghị quyết chi bộ đề ra. Các đồng chí Đảng viên có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng kiên định, nói và làm theo quan điểm của Đảng, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong những năm quan chi bộ lãnh đạo nhà trường thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều thành tích cao, góp phần giữ vững trường đạt chuẩn Quốc gia.

          Mục tiêu của chi bộ: phấn đấu đạt danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh và có thành tích tiêu biểu được Huyện ủy khen tặng.

          Bí thư chi bộ qua các thời kỳ từ năm 2001 đến nay:

1. Đ/c Nguyễn Thế Tuất( từ 2001-2006; 2008-2011)

2. Đ/c Phạm Thị Đọ( từ 2006-2007)

3. Đ/c Trần Thị Thu( từ 9/2011-9/2015)

4. Đ/c Vũ Văn Trà(  từ 10/2015 đến nay)

          I. Nhiệm kỳ 2010-2011:

          - BCU:        - Bí thư : đ/c Nguyễn Thế Tuất

                             - Phó bí thư: đ/c Vũ Văn trà( từ tháng 9/2010)

                             - Ủy viên BCU: đ/c Vũ Thị Huê

          - Tổng số đảng viên:  19 đồng chí

          - Thành tích:+) Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh năm 2010

                             +) Đảng viên HTSXNV: đ/c Nguyễn Thế Tuất, đ/c Vũ Văn Trà

                             +) Đ/c Vũ Văn Trà được Huyện ủy tặng Giấy khen vì “ có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

          II. Nhiệm kỳ 2011-2012:

          - BCU:        - Bí thư : đ/c Trần Thị Thu( từ tháng 9/2011)

                             - Phó bí thư: đ/c Vũ Văn Trà

                             - Ủy viên BCU: đ/c Vũ Thị Huê

          - Tổng số đảng viên:  19 đồng chí

          - Thành tích:+) Chi bộ HTTNV

                             +) Đảng viên HTSXNV: đ/c Trần Thị Thu, đ/c Vũ Văn Trà

                             +) Chi bộ được Đảng ủy tặng Giấy khen vì “ có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

          III. Nhiệm kỳ 2012-2013:

          - BCU:        - Bí thư : đ/c Trần Thị Thu

                             - Phó bí thư: đ/c Vũ Văn Trà

                             - Ủy viên BCU: đ/c Vũ Thị Huê

          - Tổng số đảng viên:  19 đồng chí

          - Thành tích:+) Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh năm 2012

                             +) Đảng viên HTSXNV: đ/c Trần Thị Thu, đ/c Vũ Văn Trà

          II. Nhiệm kỳ 2013-2015:

          - BCU:        - Bí thư : đ/c Trần Thị Thu

                             - Phó bí thư: đ/c Vũ Văn Trà

                             - Ủy viên BCU: đ/c Vũ Thị Huê

          - Năm 2013:+) Tổng số đảng viên:  19 đồng chí

                             +) Chi bộ HTTNV

                             +) Đảng viên HTSXNV: đ/c Trần Thị Thu, đ/c Vũ Văn Trà

                             +) Đ/c Vũ Văn Trà được Huyện ủy tặng Giấy khen vì “ có thành tích xuất sắc trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

          - Năm 2014:+) Tổng số đảng viên:  21 đồng chí

                             +) Chi bộ đạt Trong sạch vững mạnh năm 2014

                             +) Đảng viên HTSXNV: đ/c Trần Thị Thu, đ/c Vũ Văn Trà

         II. Nhiệm kỳ 2015-2018:

          - BCU:        - Bí thư : Đ/c Trần Thị Thu( đến tháng 9/2015)

                                             Đ/c Vũ Văn Trà (Q. bí thư từ tháng 10/2015)

                                             Đ/c Vũ Văn Trà (từ tháng 01/2016)

                             - Phó bí thư: đ/c Vũ Văn Trà( đến tháng 9/2015)

                             - Ủy viên BCU: đ/c Vũ Thị Huê

          - Năm 2015:

          +) Tổng số đảng viên:  đầu năm 21 đ/c, cuối năm 20 đ/c, chuyển đi 01 đ/c

          +) Chuyển đi: đ/c Trần Thị Thu( tháng 10/2015)

          +) Chi bộ: HTTNV

           +) Kết quả phân loại ĐV: XS 02, HTTNV 18

           +) Đảng viên HTSXNV: đ/c Vũ Thị Kim Luyến, đ/c Phạm Thị Hương

          - Năm 2016:

          +) Tổng số đảng viên:  đầu năm 20 đ/c, cuối năm 20 đ/c, chuyển đi 01 đ/c, kết nạp mới 01 đ/c.

           +) Chuyển đi: đ/c Nguyễn Thị Thanh Xuân( tháng 08/2016)

           +) Kết nạp mới: đ/c Giang Thị Loan( tháng 10/2016)

           +) Chuyển đảng chính thức: đ/c Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Bích(tháng 12/2015)

           +) Chi bộ: đạt Trong sạch vững mạnh tiêu biểu, ĐU tặng GK

           +) Kết quả phân loại ĐV: XS 01, HTTNV 18

           +) Đảng viên HTSXNV:  đ/c Phạm Thị Hương

           +) Cử học cảm tình đảng: QC Nguyễn Thị Huế( tháng 6/2016)

            - Năm 2017:

          +) Tổng số đảng viên:  đầu năm 20 đ/c, cuối năm    đ/c, chuyển đi      đ/c, kết nạp mới      đ/c.

           +) Chuyển đi:  ( tháng  )

           +) Kết nạp mới:  ( tháng  )

           +) Chuyển đảng chính thức: đ/c Vũ Thị Hoa, Nguyễn Thị Bích(tháng 12/2015)

           +) Chi bộ: 

           +) Kết quả phân loại ĐV: XS  , HTTNV 

           +) Đảng viên HTSXNV:   

           +) Cử học cảm tình đảng: QC Nguyễn Thị Nhung( tháng 01/2017)

TRƯỜNG THCS PHẠM KHA

Địa chỉ: Thôn Đỗ Hạ- xã Phạm Kha- Huyện Thanh Miện- Tỉnh Hải Dương

Số điện thoại: 0320.3736.320

Website: phamkha.edu.vn

Gmail: Phamkha67@gmail.com

          TrườngTHCS Phạm Kha được thành lập ngày 15 tháng 8 năm 1967. Trải qua gần 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành tập thể nhà trường luôn doàn kết, nhất trí, đạt được nhiều thành tích cao, đứng trong tốp đầu của Huyện Thanh Miện về chất lượng và hiệu quả giáo dục.

          I. Lãnh đạo nhà trường qua các thời kỳ

  1. Hiệu trưởng

          1. Đồng chí Vũ Văn Bài

          2. Đồng chí Vũ Đức Cẩm

          3. Đồng chí Bùi Công Tráng

          4. Đồng chí Vũ Văn Khuôn

          5. Đồng chí Trần Nguyên Hồng( từ    đến )

          6. Đồng chí Nguyễn Thế Tuất(từ tháng 9/ 2001 đến tháng 9/2011)

          7. Đồng chí Trần Thị Thu(từ tháng 9/ 2011 đến tháng 9/2015)

         8. Đồng chí Vũ Văn Trà(phụ trách từ tháng 10/2015 đến ngày 14/01/2016, chính thức từ ngày 15/01/2016 đến nay)

          2. Phó hiệu trưởng

           1. Đồng chí Phạm Thị Đọ( từ    đến 3/2010)

           2. Đồng chí Vũ Văn Trà( từ tháng 4/2010 đến 14/01/2016)

           3. Đồng chí Hoàng Văn Luận(từ ngày 25/04/2016 đến nay)

          II. Thành tích

          Từ năm 1967 đến năm 2000: nhà trường làm tốt giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, nhiều năm đạt tập thể Xuất sắc, tập thể LĐTT.

          1. Năm học 2001-20002:

          - Tổng số CBGV, CNV:

          - Kết quả HSG:

          - Kết quả GVG:

          - Kết quả thi đua của tập thể:

          - Kết quả thi đua cá nhân:

          - Thành tích của công đoàn:

          - Thành tích của chi đoàn, Liên đội:

          - Thành tích khác:

          15. NĂM HỌC 2014-2015

          - Tổng số CBGV, CNV: 29

          - Kết quả HSG: 1/19 trường trong huyện, UBND huyện tặng GK vì có thành tích xuất sắc trong công tác Bồi dưỡng HSG.

          - Kết quả GVG: 7/20 trường trong huyện( 1 nhì, 1 Ba), Phòng GD&ĐT tặng GK vì có thành tích xuất sắc trong công tác Bồi dưỡng HSG.

         

          - Kết quả thi đua của tập thể: Tập thể LĐTT

          - Kết quả thi đua cá nhân: 05 CSTĐ( Đ/c Trà, Luyến, Huê, Thảo, Đoạt), 19 LĐTT

          - Thành tích của Công đoàn:

          - Thành tích của chi đoàn, Liên đội: TW đoàn tặng bằng khen “ vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi” năm học 2014-2015( QĐ số     )

          - Thành tích khác: 

CÔNG ĐOÀN

     BCH Công đoàn: - Chủ tịch : Đồng chí VŨ THỊ HUÊ

                                   - Ủy viên, trưởng ban nữ công: Đồng chí PHẠM THỊ HƯƠNG

                                   - Ủy viên, trưởng ban TTND: Đồng chí VŨ XUÂN HƯNG

          Công đoàn trườngTHCS Phạm Kha trong những năm qua luôn thực hiện tốt nhiệm vụ  phối hợp cùng nhà trường động viên CBGV, CNV thực hiện nghiêm túc Quy chế chuyên môn, Quy chế làm việc của đơn vị, giải quyết đầy đủ chế độ chính sách người lao động, quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các đồng chí CBGV, CNV hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần to lớn trong các thành tích nhà trường đạt được trong những năm qua.

          I. Chủ tịch công đoàn qua các thời kỳ

  1. Đồng chí Nguyễn Thị Hậu

           2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Chính

           3. Đồng chí Vũ Thị Huê 

          II. Một số kết quả trong những năm gần đây

          -Từ NH 2001-2002 đến NH 2009-2010:

           

          - NH 2010-2011:

          - NH 2011-2012:

          - NH 2012-2013:

          - NH 2013-2014:

          - NH 2014-2015:

          - Nh 2015-2016:

CHI ĐOÀN

     BCH chi đoàn: - Bí thư: Đồng chí VŨ THỊ NGA

                               - Phó bí thư: Đồng chí VŨ THỊ HOA

                               - Ủy viên: Đồng chí GIANG THỊ LOAN

          Chi đoàn trườngTHCS Phạm Kha trong những năm qua luôn phát huy tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, tập thể đoàn kết, tích cực thực hiện tốt phong trào xung kích, tình nguyện trong công tác. Nhiều đồng chí năng lực chuyên môn vững vàng, đi đầu trong các hoạt động chuyên môn, hội học, hội giảng, Bồi dưỡng HSG các cấp , đã đóng góp phần to lớn trong các thành tích nhà trường đạt được trong những năm qua.

          I. Bí thư chi đoàn qua các nhiệm kỳ từ năm 2001 đến nay

  1. Đồng chí Nguyễn Lan Nhung

          2. Đồng chí Vũ Văn Trà( từ tháng 9/2003 đến 9/2010)

          3. Đồng chí Vũ Xuân Hưng( từ tháng 9/2010 đến 9/2014)

          4. Đồng chí Đỗ Thị Đoạt( từ tháng 9/2014 đến tháng 9/2015)

          5. Đồng chí Vũ Thị Nga( từ tháng 9/2015 đến nay) 

          II. Một số kết quả trong những năm gần đây

          -Từ NH 2001-2002 đến NH 2009-2010: Chi đoàn HTTNV

           

          - NH 2010-2011:

          - NH 2011-2012:

          - NH 2012-2013:

          - NH 2013-2014:

          - NH 2014-2015:

          - Nh 2015-2016:

HIỆU TRƯỞNG:  

Đồng chí: VŨ VĂN TRÀ

Ngày, tháng, năm sinh: 05 -12 -1979

Nơi sinh: Lam Sơn - Thanh Miện - Hải Dương

Hộ khẩu thường trú: Lam Sơn - Thanh Miện - Hải Dương

Ngày vào Đảng: 25/9/2003                          Ngày chính thức: 25/9/2004

Chức vụ Đảng: Bí thư chi bộ( từ tháng 01/2016)

Chức vụ CQ: Hiệu trưởng(từ 15/01/2016)

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐHSP Toán

Trình độ LLCT: Trung cấp

Quá trình công tác:

-Từ tháng 9/2001 đến tháng 8/2003: Giáo viên trường THCS Cao Thắng- Thanh Miện, phó bí thư chi đoàn từ tháng 9/2002 

-Từ tháng 9/2003 đến tháng 3/2010: GV trường THCS Phạm Kha - Thanh Miện, bí thư Chi đoàn

-Từ tháng 4/2010 đến tháng 30/9/2015: Phó Hiệu trưởng trường THCS Phạm Kha - Thanh Miện,  phó bí thư chi bộ từ tháng 9/2010, Đảng ủy viên BCH Đảng bộ xã  từ tháng 05/2015

-Từ tháng 10/2015 đến ngày 14/01/2016: Phó Hiệu trưởng Phụ trách trường THCS Phạm Kha - Thanh Miện, Quyền bí thư chi bộ

-Từ tháng 15/01/2016 đến nay: Hiệu trưởng trường THCS Phạm Kha - Thanh Miện, Bí thư chi bộ

Thành tích:

- NH 2001-2002: GV dạy Giỏi huyện môn Vật lý

-NH 2002-2003 đến NH 2009-2010: 

+/ HSG cấp huyện: Môn toán: 1 giải nhất, 3 giải nhì,2 giải ba, 5 giải KK; Môn lý: 1 giải nhì, 1 giải KK.

+/ Hội giảng: 1 giải nhì, 2 giải ba cấp huyện

+/ GVG, CSTĐ: năm 2005-2006; 2007-2008; 2008-2009

- NH 2005-2006:

+) Danh hiệu thi đua: LĐTT

+) HSG:

+) GVG: Ba Toán cấp huyện

+) Thi vào 10:

- NH 2006-2007:

+) Danh hiệu thi đua: CSTĐCS

+) HSG: 

+) GVG: Ba Toán cấp huyện

+) Thi vào 10:

- NH 2007-2008:

+) Danh hiệu thi đua: CSTĐCS

+) HSG: 

+)GVG: nhì Toán cấp huyện

+) Thi vào 10:

- NH 2008-2009:

+) Danh hiệu thi đua: CSTĐCS

+) HSG:

+) Thi vào 10:

- NH 2009-2010:

+) Danh hiệu thi đua: CSTĐCS

+) ĐU xã tặng GK đã có thành tích xuất sắc trong  thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”(11/QĐ-ĐU;11/2009); Huyện ủy biểu dương tập thể cá nhân điển hình trong việc thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

+) HG: nhất huyện, KK tỉnh môn Toán 9

+) Thi vào 10:

+)Đảng viên đủ tư cách HTXSNV, Đảng uỷ tặng khen.

+) UBND xã tặng GK đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2009-2010(79/QĐ-KT;8/2010)

- NH 2010-2011:

+) Danh hiệu thi đua: LĐTT

+) UBND huyện tặng GK đã có thành tích xuất sắc trong  thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”(1589/QĐ-UBND;22/11/2010)

+) Huyện Đoàn TM tặng Giấy chứng nhận đạt danh hiệu thanh niên Tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2005-2010(06/QĐ/HĐ; 21/3/2011)

+)TW đoàn TNCSHCM tặng kỷ niệm chương “ Vì thế hệ trẻ”(134/NQ/TWĐTN; 4/3/2011)
 -NH 2011-2012: 
+) Danh hiệu thi đua: CSTĐCS
+) Chỉ đạo hoạt động thi GVG cấp huyện, Bồi dưỡng HSG cấp huyện, tỉnh, cùng BGH lãnh đạo nhà trường đạt tập thể LĐTT
+) UBND xã tặng GK đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2006-2012(12/1/2012)
- NH 2012-2013
+) Danh hiệu thi đua: CSTĐCS
+) Cùng BGH lãnh đạo nhà trường đạt KQ: thi GVG cấp huyện XT 7/20, Bồi dưỡng HSG cấp huyện, tỉnh XT 2/ 20, tập thể LĐXS cấp tỉnh;
+) UBND huyện tặng GK đã có thành tích xuất sắc trong  thực hiện cuộc vận độngHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”(632/QĐ-UBND; 22/4/2013)
- NH 2013-2014
+) Danh hiệu thi đua: LĐTT
+) Cùng BGH lãnh đạo nhà trường đạt KQ: GVG cấp huyện XT 6/ 20, HSG cấp huyện, tỉnh XT 3/ 20; thi vào lớp 10 THPT XT 49/272 trường trong tỉnh
- NH 2014-2015: 
+) Danh hiệu thi đua: CSTĐCS
+) Cùng BGH lãnh đạo nhà trường đạt KQ : GVG cấp huyện XT 7/ 20, HSG cấp huyện, tỉnh XT 1/19; thi vào lớp 10 THPT XT 35/272 trường trong tỉnh, tập thể LĐTT
- NH 2015-2016: 
+) Danh hiệu thi đua: LĐTT
+)Cùng BGH lãnh đạo nhà trường đạt KQ: GVG cấp huyện XT 11/ 20, HSG cấp huyện, tỉnh XT 7/20; thi vào lớp 10 THPT XT 171/272 trường trong tỉnh, tập thể LĐTT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG:
Đồng chí: HOÀNG VĂN LUẬN

Ngày, tháng, năm sinh: 1970
Nơi sinh: Đoàn Tùng- Thanh Miện - Hải Dương
Thường trú:
 Đoàn Tùng- Thanh Miện - Hải Dương
Ngày vào Đảng: 24/5/2001                        Ngày chính thức: 24/5/2002
Trình độ đào tạo: ĐHSP Toán
Trình độ LLCT: Đang học TC
Chức vụ CQ: Phó hiệu trưởng
Quá trình công tác: 
- Từ tháng  01/1992 đến tháng 08/1998: GV trường PTCS Mường Tè- Mộc Châu- Sơn La
                    Giữ chức vụ Tổ trưởng tổ KHTN
- Từ tháng 09/1998 đến tháng 08/2002: Phó hiệu trưởng trường PTCS Mường Tè- Mộc Châu- Sơn La
- Từ tháng 09/2002 đến tháng 04/2016: Giáo viên trường THCS Phạm Kha
 Giữ chức vụ Tổ trưởng tổ KHTN từ năm 2006
- Từ ngày 25/4/2016 đến nay: Phó hiệu trưởng trường THCS Phạm Kha
Thành tích:
- Từ NH 2002-2003 đến NH 2009-2010: 
+) CSTĐCS các năm học 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2009-2010; Còn lại đạt DH LĐTT
+) Bồi dưỡng HSG đạt được nhiều giải nhì, ba, KK môn Giải toán trên máy tính casio
+) Quản lý tổ KHTN đạt nhiều thành tích cao về Hội giảng, Bồi dưỡng HSG, nhiều năm tổ đạt tập thể LĐXS
-NH 2011-2012: LĐTT, chỉ đạo tổ KHTN đạt được    giải HSG cấp tỉnh, cấp huyện, GV giỏi đạt giải     cấp huyện
-NH 2012-2013: LĐTT, chỉ đạo tổ KHTN đạt được    giải HSG cấp tỉnh, cấp huyện, GV giỏi đạt giải     cấp huyện
-NH 2013-2014: LĐTT, chỉ đạo tổ KHTN đạt được    giải HSG cấp tỉnh, cấp huyện, GV giỏi đạt giải     cấp huyện
-NH 2014-2015: LĐTT, chỉ đạo tổ KHTN đạt được    giải HSG cấp tỉnh, cấp huyện, GV giỏi đạt giải     cấp huyện
-NH 2015-2016:  CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN:
Đồng chí: VŨ THỊ HUÊ
Ngày, tháng, năm sinh: 27 - 07 -1967
Thường trú: Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
Chức vụ: Chi ủy viên - chủ tịch công đoàn
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Quá trình công tác:
+ Từ 1988-1990 công tác tại trường THCS Lê Hồng
+ Từ năm 1990-1992 công tác tại trường THCS Lam Sơn
+ Từ năm 1992 - 1994 công tác tại trường tiểu học Phạm Kha
+ Từ năm 1994- đến nay công tác tại trường THCS Phạm Kha
Thành tích:
+ Năm học: 1999-2000; 2001-2002; 2002-2003; 2006-2007; 2010-2011; 2011-2012 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua.
+ Bồi dưỡng học sinh giỏi
            - Năm học 2010-2011 cấp tỉnh: 1giải ba, 1 giải khuyến khích môn vật lí lớp 9.
             - Trong các năm bồi dưỡng học sinh giỏi tổng số có 30 em đạt giải cấp huyện (1 giải nhất, 10 giải nhì, 9 giải ba, 10 giải khuyến khích)
+ 3 lần được công nhận danh hiệu "giỏi việc trường-Đảm việc nhà" cấp cơ sở tổng kết sau 5 năm.
+ 3 năm đạt chủ tịch công đoàn giỏi cấp cơ sở.

Bí thư chi đoàn:
Đồng chí: VŨ THỊ NGA
Ngày, tháng, năm sinh: 15 - 11 -1990
Nơi sinh:
Thường trú: Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
Ngày vào Đảng: 10/7/2011                  Ngày chính thức:10/7/2012
Trình độ ĐT, chuyên môn nghiệp vụ: Cao đẳng SP Công nghệ
Chức vụ CQ: Giáo viên
Chức vụ đoàn thể: Bí thư chi đoàn
Quá trình công tác:
+) Từ tháng 9/2011 đến nay: Giáo viên trường THCS Phạm Kha
Thành tích:
-NH 2011-2012: LĐTT
- NH 2012-2013: LĐTT
- NH 2013-2014:LĐTT
- NH 2014-2015:HTNV
- NH 2015-2016:

Đồng chí: PHẠM THỊ HƯƠNG

 

Ngày, tháng, năm sinh: 16 / 3 /1979

Quê quán: Phạm Kha- Thanh Miện- Hải Dương

Hộ khẩu thường trú: Phạm Kha- Thanh Miện- Hải Dương

Ngày vào Đảng: 01/02/2005                 Ngày chính thức: 01/02/2006

- Chức vụ Đảng: Đảng viên

- Chức vụ CQ: Tổ trưởng tổ KHXH (Từ tháng 9/ 20105 đến tháng 8/ 2008, từ tháng 9/ 2012 đến nay)

Quá trình công tác:

-Từ tháng 12/2000 đến tháng 8/2001: Giáo viên trường THCS Ngô Quyền- Thanh Miện

-Từ tháng 9/2001 đến tháng 8/2003: Giáo viên trường THCS Hồng Quang- Thanh Miện

-Từ tháng 9/2003 đến nay: GV trường THCS Phạm Kha - Thanh Miện

Thành tích tiêu biểu:

Năm 2002 – 2003 : Có 2 HSG cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

Năm 2003 – 2004 :  Đạt giải nhì Hội giảng giáo viên giỏi cấp cụm môn Địa lí. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

Năm 2004 – 2005: Đạt giải ba Hội giảng giáo viên giỏi cấp cụm môn Lịch sử. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm 2005 - 2006: Có 1 HSG cấp huyện. Đạt giải nhất Hội giảng giáo viên giỏi cấp cụm môn Địa lí. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
Năm 2006 - 2007:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến
Năm 2007 - 2008: Đạt giải nhì Hội giảng giáo viên giỏi cấp cụm môn Địa lí. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

Năm 2009 - 2010: Có 1 HSG cấp huyện. Đạt giải ba Hội giảng giáo viên giỏi cấp cụm môn Ngữ Văn. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến
Năm 2010 - 2011:  Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2011 - 2012: Có 3 HSG cấp huyện. Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.
Năm 2012 - 2013: Đạt giải nhì Hội giảng giáo viên giỏi cấp huyện môn Địa lí. Có 3 HSG cấp huyện (1 Nhì, 1 Ba, 1 KK), HSG tỉnh đạt 1 giải Ba. UBND huyện tặng GK có thành tích trong công tác bồi dưỡng HSG đạt giải cấp Tỉnh. Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Năm 2013 - 2014: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện đạt 4 giải ( 1 Nhì, 3 Ba ). Kinh nghiệm sáng kiến đạt loại C cấp huyện. Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Năm 2014 - 2015: Bồi dưỡng học sinh giỏi cấp huyện đạt 4 giải ( 2 Nhì, 2 Ba ). HSG tỉnh đạt 3 giải ( 1 Nhì, 1 Ba, 1 KK) . UBND huyện, Hội khuyến học huyện  tặng GK có thành tích trong công tác bồi dưỡng HSG đạt giải cấp Tỉnh.

Tổ trưởng tổ VP:
Đồng chí: TRẦN HỒNG HÀ

Ngày, tháng, năm sinh: 19 - 04 - 1977
Nơi sinh:Lam Sơn - Thanh Miện - Hải Dương
Thường trú: Lam Sơn - Thanh Miện - Hải Dương
Ngày vào Đảng: 04/6/2002                          Ngày chính thức: 04/6/2003
Trình độ đào tạo: Đại học KTQD, chuyên ngành Kế toán
Trình độ LLCT:
Chức vụ CQ: Kế toán trưởng
Quá trình công tác: 
+ Từ tháng 9/1998 đến nay :kế toán trường THCS Phạm Kha - Thanh Miện Hải Dương.
Thành tích:
- Từ năm học 1998- 1999 đến 2009-2010: Hoàn thành tốt nhiệm vụ
- Năm học 1999-2000 được BHXH Huyện khen thưởng trong công tác BHXH.
- NH 2010-2011: LĐTT
- NH 2011-2012: LĐTT
- NH 2012-2013: LĐTT
- NH 2013- 2014: LĐTT
- NH 2014-2015: LĐTT
- NH 2015-2016:
 Tổ phó tổ KHTN:
Đồng chí :VŨ THỊ KIM LUYẾN

Ngày, tháng, năm sinh: 18 - 10 -1966
Nơi sinh: Phạm Trấn - Gia lộc- Hải Dương
Thường trú: Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
Ngày vào Đảng:19/05/1998                    Ngày chính thức: 19/5/1999
Trình độ đào tạo, CM nghiệp vụ: CĐ Sinh - kỹ
Trình độ LLCT:
Chức vụ: Tổ phó tổ KHTN
Quá trình công tác:
+) Từ tháng 9-1987 đến tháng 8-1993: Giáo viên trường PTCS Hồng Đức - Ninh Giang - Hải Dương
+) Từ tháng 9-1993 đến nay: GV trường THCS Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
     Giữ chức vụ tổ phó tổ KHTN từ tháng   / 
Thành tích:
-Từ NH 2001-2002 đến NH 2009-2010:
+) CSTĐ: Năm học 2005-2006, 2008-2009, 2009-2010
+ ) Thi GVG: NH 2005-2006 đến NH 2009-2010 đạt nhất cụm, ba cấp huyện môn Sinh học
+) Thành tích BDHSG: NH 2008-2009(1 giải nhất, 2 giải ba cấp huyện, 1 giải khuyến khích cấp tỉnh);NH 2009-2010(1 giải nhì, 2 giải khuyến khích cấp huyện, 1 giải ba cấp tỉnh)
-NH 2010-2011: CSTĐCS; BDHSG đạt 2 giải nhất, 1 giải nhì cấp huyện, 2 giải khuyến khích cấp tỉnh
-NH 2011-2012:CSTĐCS; BDHSG 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích cấp huyện, 1 giải khuyến khích cấp tỉnh
-NH 2012-2013: CSTĐCS; BDHSG ......
-NH 2013-2014:CSTĐCS; BDHSG ....
-NH 2014-2015:CSTĐCS; BDHSG ....; Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác NH 2014-2015( QĐ số    )
-NH 2015-2016:

Tổ phó tổ KHXH:
Đồng chí: VŨ THỊ HIỀN

Ngày, tháng năm sinh: 8- 3 - 1981
Nơi sinh: Thanh Tùng- Thanh Miện- Hải Dương
Thường trú: Lam Sơn - Thanh Miện - Hải Dương
Ngày vào Đảng: 03/02/2007                     Ngày chính thức: 03/02/2008
Chức vụ CQ: Giáo viên
Quá trình công tác: 
-Từ tháng 9/2003 đến nay công tác tại trường THCS Phạm Kha. 
  Giữ chức vụ tổ phó tổ KHXH từ tháng    /
Thành tích:
- Từ NH 2003-2004 đến NH 2009-2010:
+)Luôn đạt DH lao động tiên tiến 
+) BDHSG: NH 2004-2005 đạt 01 giải KK môn ngữ văn 8;NH 2007-2008 đạt 1 giải nhì, 2 giải 3 môn địa 9;NH 2009 - 2010 đạt 1 giải ba, 1 giải KK môn ngữ văn 8
- NH 2010-2011: LĐTT; BDHSG đạt 1 giải nhì, 1 giải KK môn ngữ văn 8; Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm 2010
- NH 2011-2012: LĐTT
- NH 2012-2013: LĐTT
- NH 2013-2014: LĐTT
- NH 2014-2015: LĐTT
- NH 2015-2016: 

Tổng phụ trách Đội TN:

Đồng chí: PHẠM HỒNG ĐĨNH

Ngày, tháng, năm sinh:10 - 5 - 1977
Thường trú: Khu 4 Thị Trấn  Thanh Miện - Hải Dương
Chức vụ CQ: Giáo viên
Trình đồ đào tạo: Đại học sư phạm mỹ thuật
Quá trình công tác:
- Từ  tháng 9-1999 là giáo viên trường THCS Đoàn Tùng - Thanh Miện - Hải Dương
- Từ tháng 9-2000 đến nay là giáo viên trường THCS Phạm Kha
Thành tích:
- Từ 1999 - 2011 lao động tiên tiến
- 2010-2011 giáo viên giỏi cấp huyện.
GV tổ KHXH:
Đồng chí : HOÀNG THỊ HƯƠNG
Ngày, tháng, năm sinh:14 - 8 - 1977
Thường trú: Đồng Quang - Gia Lộc - Hải Dương
Chức vụ CQ: Giáo viên
Trình đồ đào tạo: Đại học
Quá trình công tác:
- Từ tháng 9 năm 1999 đến nay công tác tại trường THCS Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
Thành tích:

- Năm 2001 -2002 giáo viên giỏi cấp huyện - Sáng kiến kinh nghiệm loại B cấp huyện
- Năm 2008-2009 giáo viên giỏi cấp cụm - Sáng kiến kinh nghiệm loại B cấp huyện
- Năm 2010-2011 BDHSG đạt 1 giải nhì, 1 giải ba, 1 giải khuyến khích cấp huyện
- Năm học 2011 - 2012 BDHSG đạt 1 giải nhì, 1 giải ba cấp huyện
      10 năm liền đạt danh hiệu lao động tiên tiến

GV tổ KHTN:
Đồng chí : VŨ VĂN OANH

Ngày, tháng, năm sinh:
Thường trú: 
Chức vụ CQ: Giáo viên
Trình đồ đào tạo: Đại học
Quá trình công tác: 

Thành tích:


 Giáo viên tổ KHXH:
Đồng chí: NGUYỄN THỊ NHUNG
Ngày, tháng, năm sinh: 02 - 11 -1977
Thường trú: Lam Sơn - Thanh Miện - Hải Dương
Chức vụ: Giáo viên
Quá trình công tác:
+ Từ tháng 9-1999 đến nay công tác tại trường THCS Phạm Kha
Thành tích:
+ Năm học 2000-2001 giáo viên giỏi cấp cụm môn ngữ văn
+ Năm học 2004-2005 BDHS giỏi đạt giải 3, giải khuyến khích cấp huyện môn lịch sử. SKKN loại C cấp huyện.
+ Năm học 2007-2008 Hội giảng cấp huyện đạt giải nhì môn lịch sử. SKKN loại C cấp huyện.
+ Năm học 2008-2009 BDHS giỏi đạt giải khuyến khích cấp huyện môn lịch sử.
+ Năm học 2010-2011 BDHSgiỏi đạt giải nhất cấp huyện môn lịch sử. SKKN loại C cấp huyện.
Giáo viên tổ KHTN:
Đồng chí: VŨ VIẾT TOẢN

Ngày, tháng, năm sinh:29 - 8 - 1977
Thường trú: Phạm Kha- Thanh Miện - Hải Dương
Chức vụ CQ: Giáo viên
Trình đồ đào tạo: Đại học
Quá trình công tác:
- 2002 - 2003  là giáo viên trường THCS Thanh Giang
- Từ năm 2003 đến nay là giáo viên trường THCS Phạm Kha.
Thành tích:
- 2003-2011 lao động tiên tiến
- 2011-2012 chiến sĩ thi đua
- Có học sinh giỏi cấp huyện nhất nhì các năm từ 2003-2012
- 2009-2010 HSG cấp tỉnh
- 2010-2011 đạt giáo viên giỏi cấp huyện.
Giáo viên tổ KHXH:
Đồng chí: TRẦN THỊ HƯƠNG

Ngày, tháng, năm sinh: 08 - 08 - 1979
Nơi sinh: Lam Sơn - Thanh Miện - Hải Dương
Thường trú: Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
Ngày vào Đảng: 21/5/2005                 Ngày chính thức:21/5/2006
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐHSP Ngữ Văn
Trình độ LLCT:
Chức vụ CQ: Giáo viên
Quá trình công tác: 
+)  Từ tháng 12/2001 đến tháng 01/2003: Giáo viên trường THCS Tân Trào
+)  Từ tháng 02/2003 đến nay: Giáo viên trường THCS Phạm Kha
      Giữ chức vụ: Tổ trưởng tổ KHXH từ tháng    đến tháng  
Thành tích:
- Từ NH 2001-2002 đến NH 2007-2008: luôn hoàn thành NV, LĐTT
- NH: 2008-2009: CSTĐCS; HSG Văn 9(  giải )
- NH 2009-2010: CSTĐCS; HSG Văn 8(  giải )
- NH 2010-2011: LĐTT; HSG Văn 9 ( giải)
- NH 2011-2012:
- NH 2012-2013:
- NH 2013-2014:
- Nh 2014-2015: LĐTT, 
- Nh 2015-2016:           , HSG Văn 8( 1 ba, 2 KK)

Giáo viên tổ KHTN:
Đồng chí: NGUYỄN THỊ THỦY

Ngày, tháng, năm sinh: 10/07/1983
Nơi sinh: Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
Thường trú: Thành phố Hải Dương
Ngày vào Đảng: 22/05/2009       Ngày chính thức: 22/05/2010
Quá trình công tác:
 +) Từ năm 2005 - Đến nay: GV trường THCS Phạm Kha - Thanh Miện
Thành tích tiêu biểu
-Từ NH 2005-2006 đến NH 2009-2010: LĐTT
- NH 2010-2011: LĐTT
- NH 2011-2012: LĐTT
- NH 2012-2013: LĐTT
- NH 2013-2014: LĐTT
- NH 2014-2015: LĐTT
- NH 2015-2016: 

Giáo viên tổ KHTN:
Đồng chí: VŨ XUÂN HƯNG

Ngày, tháng, năm sinh:11 - 6 - 1981
Nơi sinh: Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
Thường trú: Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
Ngày vào Đảng:  03/12/2009                    Ngày chính thức: 03/12/2010
Trình độ đào tạo, CM nghiệp vụ: Đại học SP Toán
Chức vụ CQ: Giáo viên, trưởng ban TTND
Quá trình công tác:
- Từ tháng 9/2004 - 8/2006: giáo viên trường THCS Hồng Quang
- Từ 9/2006 đến nay: Giáo viên trường THCS Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
Thành tích:Giáo viên tổ KHXH:
Đồng chí: NGUYỄN THỊ THẢO

Ngày, tháng, năm sinh:20- 2 - 1976
Thường trú: Đồng Quang - Gia Lộc - Hải Dương
Chức vụ CQ: Giáo viên
Trình đồ đào tạo: Đại học
Quá trình công tác:
- Từ tháng 10 năm 2000 đến tháng 9 năm 2008 công tác tại trường THPT Hà Quảng - Cao Bằng.
- Từ tháng 9/2008 đến nay công tác tại trường THCS Phạm Kha.
Thành tích:

+ Lao động tiên tiến từ 2003 - 2011
+ Giáo viên giỏi cấp huyện: 2004 -2005; 2005 - 2006
+ BD học sinh giỏi:                               
                               2008-2009: 1 giải ba, 1 giải khuyến khích cấp huyện
                               2009-2010: 1 giải nhất, 2 giải nhì cấp huyện
                               2010-2011: 1 giải khuyến khích cấp huyện.

Giáo viên tổ KHXH:
Đồng chí: ĐỖ THỊ ĐOẠT

Ngày, tháng, năm sinh: 18 - 08 -1980
Nơi sinh: Thanh Hà- Hải Dương
Thường trú: Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
Ngày vào Đảng: 16/12/2004                             Ngày chính thức: 16/12/2005
Trình độ CM, nghiệp vụ: ĐHSP Văn
Trình độ lý luận chính trị:
Chức vụ: Giáo viên, TK hội đồng
Quá trình công tác:
+ )Từ tháng 1-2003 đến tháng 8-2010:Giáo viên trường THCS Tân Trào Thanh Miện 
+) Từ tháng 9-2010 đến nay: Giáo viên trường THCS Phạm Kha
Thành tích:
- Năm học 2005-2006; 2008-2009: Giáo viên giỏi cấp cụm
- Từ năm 2004-2007, 2008-2009 đạt danh hiệu LĐTT 
-NH 2010-2011: LĐTT
- NH 2011-2012:
- NH 2012-2013:
- NH 2013- 2014:
- NH 2014-2015: CSTĐ cấp CS, đạt giải nhì GVG môn GDCD cấp huyện
- NH 2015-2016: 
Giáo viên tổ KHTN:
Đồng chí: GIANG MINH KHA

Ngày, tháng, năm sinh:27 - 04 - 1976
Nơi sinh: Ngũ Hùng- Thanh Miện - Hải Dương
Thường trú: P.Nguyễn Trãi - TP.Hải Dương
Ngày vào Đảng: 19/5/2003           Ngày chính thức:19/5/2004
Trình đồ đào tạo, CMNV: Đại học SP Toán
Trình độ LLCT:
Chức vụ CQ: Giáo viên
Quá trình công tác:
+)Từ tháng 2 năm 1999 đến tháng 8 năm 2008: Giáo viên trường THCS Tiền Phong- Thanh Miện
+) Từ tháng 9 năm 2008 đến nay: Giáo viên trường THCS Phạm Kha.
Thành tích:

- Từ NH 2001-2002 đến 2009-2010: 
+) Luôn đạt LĐTT.
+) Năm 2001 -2002: giáo viên giỏi cấp huyện môn toán.
-NH 2010-2011: LĐTT
- NH 2011-2012: LĐTT; giải nhất cấp huyện GV giỏi môn vật lý
-NH 2012-2013:
- NH 2013-2014:
- NH 2014-2015:
- NH 2015-2016:

Văn thư lưu trữ:
Đồng chí: NGUYỄN THỊ THANH HUỆ

Ngày, tháng, năm sinh: 3 - 8 - 1984
Nơi sinh: Tứ Cường - Thanh Miện - Hải Dương
Hộ khẩu thường trú: Phạm Kha- Thanh Miện - Hải Dương
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ĐH ngành Văn thư lưu trữ
Trình độ LLCT
Chức vụ CQ: Văn Thư
Quá trình công tác: 
- Từ tháng 9/2006 đến nay:  công tác tại trường THCS Phạm Kha.
Thành tích:


 Giáo viên tổ KHXH:
Đồng chí: NGUYỄN THỊ NHUNG

Ngày, tháng, năm sinh:  
- Nơi sinh: Phạm Kha- Thanh Miện- HD
Thường trú: Phạm Kha- Thanh Miện- HD
Trình độ đào tạo: CĐSP chuyên ngành Ngữ văn-Lịch sử
Trình độ LLCT:
Chức vụ đảng
Chức vụ CQ: giáo viên hợp đồng
Quá trình công tác:
+ ) Từ tháng 9/2014 -nay: Giáo viên trường THCS Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương.
Thành tích:
-NH 2014-2015:
- NH 2015-2016:
Giáo viên tổ KHTN:
Đồng chí: NGUYỄN THỊ BÍCH

Ngày, tháng, năm sinh:12- 11 - 1986
Nơi sinh: Phạm Kha- Thanh Miện- Hải Dương
Thường trú: Lam Sơn - Thanh Miện - Hải Dương
Ngày vào đảng: 11/12/2014      Chính thức: 11/12/2015
Trình độ đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ: ĐHSP Toán
Chức vụ CQ: Giáo viên
Quá trình công tác: 
- Từ tháng 9/2007 đến tháng 01/2016: GV hợp đồng tại trường THCS Phạm Kha
- Từ tháng 02/2016 đến nay: Giáo viên trường THCS Phạm Kha.
Thành tích:
- NH 2008-2009: LĐTT
- NH 2009-2010: HTNV
- NH 2010-2011: LĐTT, HSG( 1 giải ba, 1 giải KK môn toán 8)
- NH 2011-2012: LĐTT, giải nhì GVG môn Toán cấp huyện, HSG( 1 giải nhì, 2 giải KK môn toán 8)
- NH 2012-2013: LĐTT
-NH 2013-2014: LĐTT
-NH 2014-2015: HTNV, HSG(2 KK)
- NH 2015-2016:  giải Ba GVG môn Toán cấp huyện, HSG( 1 giải Ba, 2 giải KK môn toán 8)


Giáo viên tổ KHTN:
Đồng chí: VŨ THỊ HOA

Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Thường trú
Ngày vào Đảng: 11/12/2014       Ngày chính thức: 11/12/2015
Quá trình công tác:
 +) .
Thành tích tiêu biểu
-Từ NH 2005-2006 đến NH 2009-2010: 
- NH 2010-2011:
- NH 2011-2012:
- NH 2012-2013:
- NH 2013-2014:
- NH 2014-2015:
- NH 2015-2016: 

Giáo viên tổ KHTN:
Đồng chí: NGUYỄN THỊ HUẾ

Ngày, tháng, năm sinh:17- 5 - 1990
Nơi sinh: Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
Thường trú: Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
Chức vụ CQ: Giáo viên hợp đồng
Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cao đẳng SP TD
Quá trình công tác:
+) Từ tháng 8 năm 2012 đến nay: Giáo viên hợp đồng tại trường THCS Phạm Kha.
Thành tích:

- NH 2012-2013:
- NH 2013-2014: LĐTT
- NH 2014-2015: LĐTT
- NH 2015-2016: 

Giáo viên tổ KHXH:
Đồng chí :GIANG THỊ LOAN
Ngày, tháng, năm sinh: 2- 12 - 1989
Thường trú: Ngũ Hùng- Thanh Miện - Hải Dương
Chức vụ CQ: Giáo viên
Trình đồ đào tạo: Cao đẳng
Quá trình công tác:
- Từ tháng 8 năm 2011đến nay công tác tại trường THCS Phạm Kha.
Thành tích:Giáo viên tổ KHXH:
Đồng chí: NGUYỄN THỊ THANH XUÂN(Chuyển công tác từ tháng 7 năm 2016)

Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Thường trú
Ngày vào Đảng:        Ngày chính thức
Trình độ ĐT, CMNV:
Trình độ LLCT:
Quá trình công tác:
 +) . 
+)
Thành tích tiêu biểu
-Từ NH 2005-2006 đến NH 2009-2010: 
- NH 2010-2011:
- NH 2011-2012:
- NH 2012-2013:
- NH 2013-2014:
- NH 2014-2015:
- NH 2015-2016: 

Giáo viên đã nghỉ hưu:
Đồng chí: NGUYỄN THỊ NGÁT
Ngày, tháng, năm sinh:10 - 6 - 1958
Thường trú: Phạm Kha- Thanh Miện - Hải Dương
Chức vụ CQ: Giáo viên
Trình đồ đào tạo: Đại học sinh học
Quá trình công tác:
- Từ tháng 9 - 1980 đến 9 - 1990 là giáo viên trường THCS Lam Sơn.
- Từ tháng 9 -1990 đến nay là giáo viên trường THCS Phạm Kha.
Thành tích:

Giáo viên đã nghỉ hưu:
Đồng chí: NGUYỄN THỊ DUNG
Ngày, tháng, năm sinh:15 - 2 - 1959
Thường trú: Phạm Kha- Thanh Miện - Hải Dương
Chức vụ CQ: Giáo viên
Trình đồ đào tạo: Cao đẳng
Quá trình công tác:
- Từ 1-12-1980 đến 9-1988 là giáo viên trường phổ thông cơ sở Cồ Bì - Cẩm Bình - Hải Dương.
- Từ 10-1988 đến nay là giáo viên trường THCS Phạm Kha
Thành tích:

Nghỉ hưu từ tháng 9/2014:
Đồng chí: NGUYỄN XUÂN CAN

Ngày, tháng, năm sinh:25 - 7 - 1954
Thường trú: Phạm Kha- Thanh Miện - Hải Dương
Chức vụ CQ: Giáo viên
Trình đồ đào tạo: Đại học chính trị
Quá trình công tác:
- Nhập ngũ từ tháng 10-1974, xuất ngũ tháng 10 - 1982
- Nhập học vào CĐSP Hải Dương từ 10 - 1983 đến 6 - 1986
- Từ tháng 7 - 1986 đến tháng 6-1989 là biên tập viên, phóng viên đài huyện
- Từ 6 - 1989 đến tháng 7 - 1991 là đội trưởng đội lao động tại Liên Xô.
- Từ tháng 8 - 1991 đến nay là giáo viên trường THCS Phạm Kha
Thành tích:
- Huân chương chiến công hạng 3
- Huy hiệu vì nghĩa vụ quốc tế

 Nghỉ hưu : từ tháng 10/2015:

Đồng chí: TRẦN THỊ THU

Ngày, tháng, năm sinh: 01 -10 - 1962
Thường trú: Tứ Cường - Thanh Miện - Hải Dương
Chức vụ đảng: Bí thư chi bộ
Chức vụ CQ:  Hiệu trưởng nhà trường
Trình độ đào tạo: ĐHSP chuyên ngành ngữ văn
Quá trình công tác:
+ Ngày vào ngành 23/10/1982
+ 11/1982 - 11/1987 công tác tại trường THCS Thanh Tùng - Thanh Miện - Hải Dương.
+ Từ tháng 12/1987 - 8/1985: Giáo viên trường THCS Tứ Cường - Thanh Miện - Hải Dương.
+ Từ tháng 9/1995 - 8/1996: Phó hiệu trưởng trường THCS Tứ Cường - Thanh Miện - Hải Dương.
+ Từ tháng 9/1996 - 9/2011: Hiệu trưởng trường THCS Tứ Cường - Thanh Miện - Hải Dương.
+ Từ tháng 9/2011- 9/2015: Hiệu trưởng trường THCS Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương.
Thành tích:
+ Giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 1989-1990, 1992-1993, 1993-1994.
+ Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở từ năm học 1992-1993 đến 2005-2006
                                                                            2007-2008 đến 2011-2012
+ Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm học 2006-2007
+ Nhận bằng khen của Bộ giáo dục và đào tạo năm học 2006-2007
+ Bằng khen của UBND tỉnh Hải Dương về thành tích "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2008-2010
Nhân viên y tế:
Đồng chí: NGUYỄN THỊ TƯƠI

Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh: Phạm Kha- Thanh Miện- Hải Dương
Thường trú: Phạm Kha- Thanh Miện- Hải Dương
Ngày vào Đảng:                       Ngày chính thức
Trình độ ĐT, CMNV: Trung cấp Điều dưỡng
Trình độ LLCT:
Quá trình công tác:
 +) Từ tháng 10/2013 : hợp đồng y tế trường học tại trường THCS Phạm Kha
Thành tích tiêu biểu
- NH 2013-2014: LĐTT
- NH 2014-2015: LĐTT
- NH 2015-2016