Trang chủ Giới thiệu Học sinh Giáo viên Thiết bị Thư viện Thi đua Tài nguyên Trang vàng Hệ thống
 
THÔNG TIN CÁC TRƯỜNG
Huyện :
THCS Phạm Kha - Thanh Miện - 30300518
Phiên bản: TMT-QLNT: 01.08.2017 by Tran Minh Thai
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
STTMã trườngTên trườngMã huyệnWebsite
130300901TT GDTX Huyện300
230300501THCS Tiền Phong300 http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn
330300502THCS Diên Hồng300 http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn
430300503THCS Thanh Giang300 http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn
530300504THCS Chi Lăng Nam300 http://tm-thcschinam.haiduong.edu.vn
630300505THCS Chi Lăng Bắc300 http://tm-thcschibac.haiduong.edu.vn
730300506THCS Ngũ Hùng300 http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn
830300507THCS Cao Thắng300 http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn
930300508THCS Tứ Cường300 http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn
1030300509THCS Hùng Sơn300 http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn
1130300510THCS Thanh Miện300 http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn
1230300511THCS Lê Hồng300 http://tm-thcslehong.haiduong.edu.vn
1330300512THCS Đoàn Kết300 http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn
1430300513THCS Tân Trào300 http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn
1530300514THCS Ngô Quyền300 http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn
1630300515THCS Hồng Quang300 http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn
1730300516THCS Đoàn Tùng300 http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn
1830300517THCS Thanh Tùng300 http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn
1930300518THCS Phạm Kha300 http://phamkha.edu.vn
2030300519THCS Lam Sơn300 http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn
2130300520THCS Nguyễn Lương Bằng300 http://nguyenluongbang.edu.vn
2230300401Tiểu học Tiền Phong300 http://tm-thtienphong.haiduong.edu.vn
2330300402Tiểu học Diên Hồng300 http://tm-thdienhong.haiduong.edu.vn
2430300403Tiểu học Thanh Giang300 http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn
2530300404Tiểu học Chi Nam300 http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn
2630300405Tiểu học Chi Bắc300 http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn
2730300406Tiểu học Ngũ Hùng300 http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn
2830300407Tiểu học Cao Thắng300 http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn
2930300408Tiểu học Tứ Cường300 http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn
3030300409Tiểu học Hùng Sơn300 http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn
3130300410Tiểu học Thanh Miện300 http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn
3230300411Tiểu học Lê Hồng300 http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn
3330300412Tiểu học Đoàn Kết300 http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn
3430300413Tiểu học Tân Trào300 http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn
3530300414Tiểu học Ngô Quyền300 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn
3630300415Tiểu học Hồng Quang300 http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn
3730300416Tiểu học Đoàn Tùng300 http://tm-thdoantung.haiduong.edu.vn
3830300417Tiểu học Thanh Tùng300 http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn
3930300418Tiểu học Phạm Kha300 http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn
4030300419Tiểu học Lam Sơn300 http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn
4130300301Mầm non Hoa Sen300 http://tm-mnhoasen.haiduong.edu.vn
4230300302Mầm non Tiền Phong300 http://tm-mntienphong.haiduong.edu.vn
4330300303Mầm non Diên Hồng300 http://tm-mndienhong.haiduong.edu.vn
4430300304Mầm non Thanh Giang300 http://tm-mnthanhgiang.haiduong.edu.vn
4530300305Mầm non Chi Lăng Nam300 http://tm-mnchilangnam.haiduong.edu.vn
4630300306Mầm non Chi Lăng Bắc300 http://tm-mnchilangbac.haiduong.edu.vn
4730300307Mầm non Ngũ Hùng300 http://tm-mnnguhung.haiduong.edu.vn
4830300308Mầm non Cao Thắng300 http://tm-mncaothang.haiduong.edu.vn
4930300309Mầm non Tứ Cường300 http://tm-mntucuong.haiduong.edu.vn
5030300310Mầm non Hùng Sơn300 http://tm-mnhungson.haiduong.edu.vn
5130300311Mầm non Thanh Miện300 http://tm-mnthanhmien.haiduong.edu.vn
5230300312Mầm non Lê Hồng300 http://tm-mnlehong.haiduong.edu.vn
5330300313Mầm non Đoàn Kết300 http://tm-mndoanket.haiduong.edu.vn
5430300314Mầm non Tân Trào300 http://tm-mntantrao.haiduong.edu.vn
5530300315Mầm non Ngô Quyền300 http://tm-mnngoquyen.haiduong.edu.vn
5630300316Mầm non Hồng Quang300 http://tm-mnhongquang.haiduong.edu.vn
5730300317Mầm non Đoàn Tùng300 http://tm-mndoantung.haiduong.edu.vn
5830300318Mầm non Thanh Tùng300 http://tm-mnthanhtung.haiduong.edu.vn
5930300319Mầm non Phạm Kha300 http://tm-mnphamkha.haiduong.edu.vn
6030300320Mầm non Lam Sơn300 http://tm-mnlamson.haiduong.edu.vn
 
Bản quyền thuộc về trường THCS Phạm Kha
Địa chỉ: Xã Phạm Kha - Huyện Thanh Miện - Tỉnh Hải Dương
Quản trị web: Nguyễn Thị Thủy