PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
Video hướng dẫn Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ CÁC TRƯỜNG
Huyện :
Phiên bản: TMT-QLNT: 02.09.2019 by Tran Minh Thai
 
CÁC TRƯỜNGTỔNG SỐ TIN BÀI, SÁCH, VĂN BẢN, ĐỀ THI...HÔM NAY
STTMã trườngTên trườngWebsiteTin bàiSáchVăn bảnCVăn điCVăn đếnĐề thiGiáo ánOnlineTruy cậpTổng truy cập
130300901TT GDTX Huyện 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230300501THCS Tiền Phong http://tm-thcstienphong.haiduong.edu.vn 4 779 6 4 4 4 4 4 3 5,764,413
330300502THCS Diên Hồng http://tm-thcsdienhong.haiduong.edu.vn 18 2,968 4 4 4 4 4 4 4 5,664,896
430300503THCS Thanh Giang http://tm-thcsthanhgiang.haiduong.edu.vn 78 4,065 7 0 1 4 4 2 7 6,106,857
530300504THCS Chi Lăng Nam http://tm-thcschinam.haiduong.edu.vn 66 5,867 4 4 4 4 4 5 6 5,681,432
630300505THCS Chi Lăng Bắc http://tm-thcschibac.haiduong.edu.vn 10 4,026 4 4 4 4 4 1 1 5,595,445
730300506THCS Ngũ Hùng http://tm-thcsnguhung.haiduong.edu.vn 11 2,349 4 4 0 4 4 2 3 5,961,937
830300507THCS Cao Thắng http://tm-thcscaothang.haiduong.edu.vn 19 3,921 43 4 4 4 4 1 5 5,814,813
930300508THCS Tứ Cường http://tm-thcstucuong.haiduong.edu.vn 174 6,257 50 63 703 25 6 1 16 4,181,455
1030300509THCS Hùng Sơn http://tm-thcshungson.haiduong.edu.vn 11 4,891 4 4 4 4 4 1 2 5,841,954
1130300510THCS Thanh Miện http://tm-thcsthanhmien.haiduong.edu.vn 39 3,763 5 3 63 11 4 2 5 6,083,067
1230300511THCS Lê Hồng http://tm-thcslehong.haiduong.edu.vn 87 5,489 45 4 52 5 4 2 13 5,969,970
1330300512THCS Đoàn Kết http://tm-thcsdoanket.haiduong.edu.vn 13 4,104 4 4 4 9 5 5 7 5,959,019
1430300513THCS Tân Trào http://tm-thcstantrao.haiduong.edu.vn 10 3,622 4 4 4 4 4 1 3 6,064,677
1530300514THCS Ngô Quyền http://tm-thcsngoquyen.haiduong.edu.vn 12 4,446 19 1 2 6 3 3 3 6,131,818
1630300515THCS Hồng Quang http://tm-thcshongquang.haiduong.edu.vn 9 3,468 4 4 4 4 4 2 7 6,112,901
1730300516THCS Đoàn Tùng http://tm-thcsdoantung.haiduong.edu.vn 25 3,720 6 0 4 4 4 1 5 6,158,774
1830300517THCS Thanh Tùng http://tm-thcsthanhtung.haiduong.edu.vn 11 5,093 4 4 4 4 4 4 9 6,167,128
1930300518THCS Phạm Kha http://phamkha.edu.vn 265 7,703 60 63 422 86 44 9 31 5,823,609
2030300519THCS Lam Sơn http://tm-thcslamson.haiduong.edu.vn 10 3,493 4 4 4 4 4 1 1 5,831,940
2130300520THCS Nguyễn Lương Bằng http://nguyenluongbang.edu.vn 345 8,887 177 39 273 103 9 12 52 3,611,123
2230300401TH Tiền Phong http://tm-thtienphong.haiduong.edu.vn 29 3,688 11 11 7 7 4 1 2 300,426
2330300402TH Diên Hồng http://tm-thdienhong.haiduong.edu.vn 27 5,958 48 11 7 14 4 1 1 288,051
2430300403TH Thanh Giang http://tm-ththanhgiang.haiduong.edu.vn 22 7,039 11 11 7 7 4 2 2 344,741
2530300404TH Chi Nam http://tm-thchilangnam.haiduong.edu.vn 21 5,376 11 11 7 7 4 1 96 315,847
2630300405TH Chi Bắc http://tm-thchilangbac.haiduong.edu.vn 42 7,151 11 11 7 7 4 1 1 350,575
2730300406TH Ngũ Hùng http://tm-thnguhung.haiduong.edu.vn 75 7,435 11 11 7 7 4 3 9 481,721
2830300407TH Cao Thắng http://tm-thcaothang.haiduong.edu.vn 32 5,486 68 21 49 96 3 3 1 374,147
2930300408TH Tứ Cường http://tm-thtucuong.haiduong.edu.vn 25 9,773 11 11 29 18 17 1 1 460,925
3030300409TH Hùng Sơn http://tm-thhungson.haiduong.edu.vn 66 4,762 11 11 7 7 4 1 1 342,156
3130300410TH Thanh Miện http://tm-ththanhmien.haiduong.edu.vn 31 10,436 19 11 7 7 4 1 7 1,144,647
3230300411TH Lê Hồng http://tm-thlehong.haiduong.edu.vn 51 6,228 11 11 7 7 4 3 4 375,211
3330300412TH Đoàn Kết http://tm-thdoanket.haiduong.edu.vn 31 7,640 11 11 7 7 4 1 2 518,274
3430300413TH Tân Trào http://tm-thtantrao.haiduong.edu.vn 9 5,273 0 0 0 1 0 1 4 415,314
3530300414TH Ngô Quyền http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn 11 1,572 11 11 7 7 4 1 4 401,304
3630300415TH Hồng Quang http://tm-thhongquang.haiduong.edu.vn 49 5,847 11 11 7 7 4 2 1 490,893
3730300416TH Đoàn Tùng http://tm-thdoantung.haiduong.edu.vn 31 7,744 5 11 7 7 4 1 3 488,631
3830300417TH Thanh Tùng http://tm-ththanhtung.haiduong.edu.vn 51 6,694 35 4 22 70 3 3 9 3,641,010
3930300418TH Phạm Kha http://tm-thphamkha.haiduong.edu.vn 35 8,331 15 11 7 22 24 1 1 385,452
4030300419TH Lam Sơn http://tm-thlamson.haiduong.edu.vn 24 4,290 11 11 7 7 4 2 2 393,455
4130300301MN Hoa Sen http://tm-mnhoasen.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 2 1 156,837
4230300302MN Tiền Phong http://tm-mntienphong.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 2 1 137,299
4330300303MN Diên Hồng http://tm-mndienhong.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 163,110
4430300304MN Thanh Giang http://tm-mnthanhgiang.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 163,987
4530300305MN Chi Lăng Nam http://tm-mnchilangnam.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 4 158,913
4630300306MN Chi Lăng Bắc http://tm-mnchilangbac.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 2 192,193
4730300307MN Ngũ Hùng http://tm-mnnguhung.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 2 144,073
4830300308MN Cao Thắng http://tm-mncaothang.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 2 3 164,851
4930300309MN Tứ Cường http://tm-mntucuong.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 4 2 152,683
5030300310MN Hùng Sơn http://tm-mnhungson.haiduong.edu.vn 15 0 20 1 1 0 6 1 2 161,288
5130300311MN Thanh Miện http://tm-mnthanhmien.haiduong.edu.vn 9 0 13 1 1 0 6 1 4 178,501
5230300312MN Lê Hồng http://tm-mnlehong.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 2 1 125,554
5330300313MN Đoàn Kết http://tm-mndoanket.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 107,945
5430300314MN Tân Trào http://tm-mntantrao.haiduong.edu.vn 6 0 14 1 1 0 6 2 2 137,923
5530300315MN Ngô Quyền http://tm-mnngoquyen.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 143,717
5630300316MN Hồng Quang http://tm-mnhongquang.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 144,964
5730300317MN Đoàn Tùng http://tm-mndoantung.haiduong.edu.vn 7 0 13 1 1 0 6 1 1 152,403
5830300318MN Thanh Tùng http://tm-mnthanhtung.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 5 1 185,670
5930300319MN Phạm Kha http://tm-mnphamkha.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 2 4 168,416
6030300320MN Lam Sơn http://tm-mnlamson.haiduong.edu.vn 6 0 13 1 1 0 6 1 1 150,829
   Tổng số2,013209,6341,0484421,789609350126370129,131,164