PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
 
Năm học:  Khối :  Lớp :
Kết quả tinh chỉnh xếp thứ tự ABC này sẽ bị mất đi nếu xếp lại ABC!
 
    STTHọ và tênNgày sinhid
1Nguyễn Châu Anh09/10/20079797
2Nguyễn Ngọc Anh05/10/20079792
3Nguyễn Phương Anh28/02/20079790
4Vũ Quyền Anh29/05/20079793
5Nguyễn Quỳnh Anh02/11/20079796
6Phạm Quỳnh Anh29/04/20079791
7Nguyễn Thị Minh Anh15/01/20079795
8Nguyễn Thị Vân Anh02/06/20079794
9Nguyễn Minh Ánh18/08/20079798
10Vũ Ngọc Bách02/03/20079799
11Trần Thanh Bình04/12/20079801
12Phạm Khánh Chi30/09/20079802
13Phạm Quỳnh Chi15/11/20079803
14Nguyễn Đức Duy20/08/20079804
15Trần Bình Dương02/10/20079805
16Vũ Viết Dưỡng06/10/20079806
17Nguyễn Việt Đăng30/10/20079807
18Nguyễn Đức Hà24/04/20079808
19Nguyễn Quốc Huy05/05/20079809
20Vũ Thị Khánh Huyền02/02/20079810
21Nguyễn Thùy Linh05/04/20079811
22Nguyễn Huy Long11/02/20079812
23Nguyễn Xuân Lộc11/07/20079813
24Nguyễn Thị Khánh Ly18/02/20079814
25Nguyễn Phương Mai29/04/20079815
26Bùi Ngọc Minh02/12/20079816
27Phạm Nhật Minh18/10/20079817
28Nguyễn Thị Trà My11/04/20079818
29Vũ Thị Trà My23/10/20079819
30Nguyễn Phương Nam30/05/20079820
31Nguyễn Minh Ngọc06/09/20079821
32Nguyễn Đức Oai24/10/20079822
33Nguyễn Ngọc Bảo Sơn20/06/20079823
34Vũ Văn Thái06/09/20079827
35Nguyễn Thị Phương Thảo30/12/20079828
36Nguyễn Thu Thùy22/08/20079829
37Nguyễn Việt Tiến13/02/20079824
38Nguyễn Minh Tú29/01/20079825
39Nguyễn Thanh Tùng30/09/20079826
40Phạm Uyên Uyên24/11/20079830
41Nguyễn Thị Hồng Vân13/12/20079831
42Nguyễn Hải Yến28/09/20079832
43Trần Hải Yến24/07/20079833
43 1