PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Lich trưc cơ quan ngày 10/3AL, 30/4, 1/5/2019 30/04/2019 [HyperLink19]
2 Kế hoạch xét tốt nghiệp THCS năm 2019 20/04/2019 [HyperLink19]
3 Mẫu đơn đề nghị nâng bậc lương, nâng phụ cấp thâm niên 02/04/2019 [HyperLink19]
4 Danh sách xét nâng bậc lương, thâm niên tháng 4 năm 2019 02/04/2019 [HyperLink19]
5 Danh sách tăng lương, thâm niên nghề giáo năm 2019 18/02/2019 [HyperLink19]
6 Lịch phân công trực tết 2019 25/01/2019 [HyperLink19]
7 984-SGD-V/v tăng cường triển khai chỉ thị 1537 04/09/2018 [HyperLink19]
8 1537-BGD- Chỉ thị tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục cho HS, SV 04/09/2018 [HyperLink19]
9 2919-BGD-Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2018-2019 04/09/2018 [HyperLink19]
10 1040-SGD- Hướng dẫn triển khai chương trình ATGT trong nhà trường 04/09/2018 [HyperLink19]
11 KH dạy học và giáo dục 37 tuần năm học 2018-2019 03/09/2018 [HyperLink19]
12 5842-Bộ GD&ĐT- hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT 01/09/2018 [HyperLink19]
13 2780-UBND tỉnh- Ban hanh kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 01/09/2018 [HyperLink19]
14 Kế hoạch Khai giảng năm học 2018-2019 31/08/2018 [HyperLink19]
15 3403-BGD-Huongs dẫn một số hoạt động đầu năm học 2018-2019 31/08/2018 [HyperLink19]
16 1252-SGD&ĐT về hướng dẫn dạy môn GDCD năm học 2013-2014 30/08/2018 [HyperLink19]
17 1237-SGD&ĐT về hướng dẫn thực hiện Quyết định 20/2013 của UBND tỉnh về dạy thêm 30/08/2018 [HyperLink19]
18 Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản GD&ĐT 30/08/2018 [HyperLink19]
19 Số: 8773/BGDĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra 30/08/2018 [HyperLink19]
20 Thông tư 12/2011/BGD Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 30/08/2018 [HyperLink19]
    
123