PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Danh sách tăng lương, thâm niên nghề giáo năm 2019 18/02/2019 [HyperLink19]
2 Lịch phân công trực tết 2019 25/01/2019 [HyperLink19]
3 984-SGD-V/v tăng cường triển khai chỉ thị 1537 04/09/2018 [HyperLink19]
4 1537-BGD- Chỉ thị tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục cho HS, SV 04/09/2018 [HyperLink19]
5 2919-BGD-Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2018-2019 04/09/2018 [HyperLink19]
6 1040-SGD- Hướng dẫn triển khai chương trình ATGT trong nhà trường 04/09/2018 [HyperLink19]
7 KH dạy học và giáo dục 37 tuần năm học 2018-2019 03/09/2018 [HyperLink19]
8 5842-Bộ GD&ĐT- hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT 01/09/2018 [HyperLink19]
9 2780-UBND tỉnh- Ban hanh kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 01/09/2018 [HyperLink19]
10 Kế hoạch Khai giảng năm học 2018-2019 31/08/2018 [HyperLink19]
11 3403-BGD-Huongs dẫn một số hoạt động đầu năm học 2018-2019 31/08/2018 [HyperLink19]
12 1252-SGD&ĐT về hướng dẫn dạy môn GDCD năm học 2013-2014 30/08/2018 [HyperLink19]
13 1237-SGD&ĐT về hướng dẫn thực hiện Quyết định 20/2013 của UBND tỉnh về dạy thêm 30/08/2018 [HyperLink19]
14 Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản GD&ĐT 30/08/2018 [HyperLink19]
15 Số: 8773/BGDĐT-GDTrH V/v: Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra 30/08/2018 [HyperLink19]
16 Thông tư 12/2011/BGD Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 30/08/2018 [HyperLink19]
17 Cv 1024 của Sở GD&ĐT V/v hướng dẫn V/v hướng dẫn thực hiện hệ thống hồ sơ, sổ sách trong trường trung học từ năm học 2014 - 2015 30/08/2018 [HyperLink19]
18 1250 của Sở GD&ĐT V/v hướng dẫn Sinh hoạt chuyên môn 30/08/2018 [HyperLink19]
19 1174 của Sở GD&ĐT V/v hướng dẫn bổ sung hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường 30/08/2018 [HyperLink19]
20 1077 của Sở GD&ĐT về Hướng dẫn dạy học các môn từ năm học 2014-2015 30/08/2018 [HyperLink19]
    
123