PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
QUẢN LÍ CÁC LOẠI KẾ HOẠCH

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn tại trường THCSPK 02/05/2017 [HyperLink19]
2 Kế hoạch Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2017-2018 20/07/2017 [HyperLink19]
3 Phân công HĐ Tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2017-2018 20/07/2017 [HyperLink19]
4 Nhiệm vụ năm học về công nghệ thông tin 25/10/2010 [HyperLink19]
5 Hướng dẫn Hội nghị công chức, viên chức của Sở giáo dục và Đào tạo Hải Dương 25/10/2010 [HyperLink19]
6 Hướng dẫn thực hiện về ngoại khóa y tế trường học năm học 2010 - 2011 25/10/2010 [HyperLink19]
7 Hướng dẫn thi "Tiếng hát tuổi hồng" của Sở giáo dục và Đào tạo 25/10/2010 [HyperLink19]
8 Lịch tập huấn của Sở giáo dục và Đào tạo Hải Dương trong tháng 10 25/10/2010 [HyperLink19]
9 Phan cong chuyen mon năm hoc 2011-2012 thực hien tu ngay 22/8/2011 14/09/2011 [HyperLink19]
10 Đổi mới phương pháp dạy học môn tin 11/02/2011 [HyperLink19]
11 Danh sách học sinh giỏi khối 9 năm học 2010-2011 07/04/2011 [HyperLink19]
12 Họp hội đồng tháng 3/2011 22/04/2011 [HyperLink19]
13 Họp hội đồng tháng 4/2011 22/04/2011 [HyperLink19]
14 Chiến lược phát triển GD Phạm Kha đến năm 2015 23/04/2011 [HyperLink19]
15 Kế hoạch tự đánh giá CSGD trường THCSPhạm Kha theo thông tư 12/2009/BGD-ĐT ngày 12/5/2009 23/04/2011 [HyperLink19]
16 Thời khóa biểu áp dụng từ 4/5/2011 02/05/2011 [HyperLink19]
17 Lịch công tác tháng 5/2011 06/05/2011 [HyperLink19]
18 Lịch công tác tháng 5/2011 12/05/2011 [HyperLink19]
19 Lịch công tác tháng 5/2011 sửa đổi 13/05/2011 [HyperLink19]
20 Lịch phân công coi thi 3 môn Toán - Văn - Anh 15/05/2011 [HyperLink19]
12