PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
Video hướng dẫn Đăng nhập
QUẢN LÍ THỜI KHÓA BIỂU

 
 
STTTên thời khóa biểuNgười đưa lênTải về
1 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1(Thực hiện từ 05.10.2015) Vũ Văn Trà [HyperLink19]
2 THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 1( Thực hiện từ 24.5.2015) Vũ Văn Trà [HyperLink19]