PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
XEM VÀ IN THẺ THƯ VIỆN
 
30300518
STTHọ và tênG.TNơi sinhChỗ ở hiện tại
1Vũ Thị HiềnNữThanh Tùng - Thanh Miện - Hải DươngLam Sơn - Thanh Miện - Hải Dương
2Nguyễn Thị NhungNữPhạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
3Vũ Thị NgaNữPhạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
4Đỗ Thị ĐoạtNữThanh Hà - Hải Dương  Phạm kha - Thanh Miện - Hải Dương
5Giang Thị LoanNữNgũ Hùng - Thanh Miện - Hải Dương Gia Lộc - Hải Dương
6Nguyễn Thị BíchNữPhạm Kha - Thanh Miện - Hải DươngLam Sơn - Thanh Miện - Hải Dương
7Vũ Thị HuêNữLam Sơn - Thanh Miện - Hải Dương Lam Sơn - Thanh Miện - Hải Dương
8Nguyễn Thị ThủyNữPhạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương TP. Hải Dương
9Vũ Kim LuyếnNữ Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
10Vũ Viết ToảnNamPhạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
11Phạm Hồng ĐĩnhNamHùng Sơn- Thanh Miện - Hải Dương Hùng Sơn- Thanh Miện - Hải Dương
12Trần Thị HươngNữLam Sơn - Thanh Miện - Hải Dương Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
13Phạm Thị HươngNữPhạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
14Vũ Văn TràNam Lam Sơn - Thanh Miện - Hải Dương Lam Sơn - Thanh Miện - Hải Dương
15Hoàng Văn LuậnNam Đoàn Tùng- Thanh Miện - Hải Dương Đoàn Tùng- Thanh Miện - Hải Dương
16Giang Minh KhaNam Ngũ Hùng- Thanh Miện - Hải Dương P.Nguyễn Trãi - TP.Hải Dương
17Vũ Xuân HưngNam Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương  Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
18Vũ Văn OanhNam Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương  Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
19Vũ Thị HoaNữHồng Quang- Thanh Miện - Hải DươngHồng Quang- Thanh Miện - Hải Dương
20Nguyễn Thị HuệNữPhạm Kha - Thanh Miện - Hải DươngPhạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
21Nguyễn Thị Thanh HuệNữTứ Cường - Thanh Miện - Hải DươngTứ Cường - Thanh Miện - Hải Dương
22Hoàng Thị HươngNữTPHải Dương Đồng Quang - Gia Lộc - Hải Dương
23Nguyễn Thị ThảoNữĐồng Quang - Gia Lộc - Hải Dương Đồng Quang - Gia Lộc - Hải Dương
24Phạm Thu NgânNữHùng Sơn - Thanh Miện - Hải DươngHùng Sơn - Thanh Miện - Hải Dương
25Nguyễn Thị ChâmNữPhạm Kha - Thanh Miện - Hải DươngPhạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
26Phạm Văn ĐiệpNữHồng Quang - Thanh Miện - Hải DươngHồng Quang - Thanh Miện - Hải Dương
27Nguyễn Thị DungNữPhạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
28Đỗ Thị HuêNữ  
29Nguyễn Thị ThanhNữ  
30Khổng Quốc PhươngNam  Thanh Miện - Hải Dương
31Nguyễn Thị HiềnNữ  
32Nguyễn Thanh HuyềnNữ  Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
33Lê Trung HiếnNam  TP Hải Dương
34Nguyễn Thị ThắmNữ  
35Nguyễn Thị ĐàoNữThanh Miện - Hải DươngPhạm Kha
Nguyễn Thị Huệ