PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
MÀN HÌNH IN ĐỀ CAN SỐ CÁ BIỆT
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
 
In theo chủng loại   In tùy chọn
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBGiá tiềnMôn loại
1 BTDH-00007 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2004500005(V)
2 BTDH-00008 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2004500005(V)
3 BTDH-00009 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2004500005(V)
4 BTDH-00010 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2004500005(V)
5 BTDH-00011 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2004500005(V)
6 BTDH-00012 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2004500005(V)
7 BTDH-00013 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2005500005(V)
8 BTDH-00014 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2005500005(V)
9 BTDH-00015 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2005500005(V)
10 BTDH-00016 Lương Thanh ThủyBản tin dạy và học trong nhà trườngGiáo dụcH2005500005(V)
12345