PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 37 Năm học : 2018 - 2019
Thứ hai : 06/05/2019
1. Dạy học chính khóa, dạy thêm theo thời khóa biểu
2.Sáng: Phòng GD&ĐT huyện kiểm tra thi đua năm học 2018-2019 tại trường.
 -Tg: từ 7h30.
 -Địa điểm: Phòng họp tầng 2, khu hiệu bộ.
-TP: BGH nhà trường, tổ trương CM, VP( tổ trưởng vắng, tổ phó thay), đại diện BCH công đoàn, chi đoàn, liên đội, phụ trách các phòng bộ môn, kế toán, văn thư, thư viện
Tuần : 37 Năm học : 2018 - 2019
Thứ ba : 07/05/2019
1. Dạy học chính khóa, dạy thêm theo thời khóa biểu
2. Chiều: BGH, văn thư, giáo viên phụ trách CNTT kiểm tra hồ sơ, xét tốt nghiệp trên phần mềm từ 13h30
Tuần : 37 Năm học : 2018 - 2019
Thứ tư : 08/05/2019
1. Dạy học chính khóa, dạy thêm theo thời khóa biểu
2. Sáng từ 7h30:
- BGH kiểm tra CSVC chuẩn bị cho xét tốt nghiệp THCS năm học 2018-2019
-BGH, Nhân viên văn thư kiểm tra hồ sơ HS lớp 9
3. Họp chi bộ từ 13h30 phút. Tp: toàn thể đảng viên. Địa điểm:phòng họp tầng 2, khu hiệu bộ.
4. Họp HĐSP từ 15h30 phút. Tp: toàn thể CBGV, NV. Địa điểm:phòng họp tầng 2, khu hiệu bộ.
Tuần : 37 Năm học : 2018 - 2019
Thứ năm : 09/05/2019
1. Dạy học chính khóa, dạy thêm theo thời khóa biểu.
2. Xét tốt nghiệp THCS năm 2019. 
-Tg: từ 7 giờ 30 phút ngày 9/5 đến hết ngày 10/5/2019. 
-Địa điểm: phòng họp tầng 2, khu hiệu bộ. 
-Tp: Đ/c Trà, Luận, Huê, Luyến, Hưng, Đoạt, T.Hương, Đào Hương, Thanh Huệ( theo quyết định thành lập HĐ của huyện)
Tuần : 37 Năm học : 2018 - 2019
Thứ sáu : 10/05/2019
1. Dạy học chính khóa, dạy thêm theo thời khóa biểu
2. Xét tốt nghiệp THCS năm 2019( như ngày 9/5/2019)
Tuần : 37 Năm học : 2018 - 2019
Thứ bẩy : 11/05/2019
1. Dạy học chính khóa, dạy thêm theo thời khóa biểu