PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 23 Năm học : 2018 - 2019
Thứ hai : 14/01/2019
1. Dạy học chính khóa, dạy thêm, học thêm theo TKB
Tuần : 23 Năm học : 2018 - 2019
Thứ ba : 15/01/2019
1. Sáng: HS nghỉ học. Đảng viên dự tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 từ 7h30. TP: toàn thể đảng viên chi bộ. Địa điểm: Nhà Văn hóa xã Phạm Kha
2.Chiều: Dạy học chính khóa theo TKB buổi sáng từ 13h00.
Tuần : 23 Năm học : 2018 - 2019
Thứ tư : 16/01/2019
1. Học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm thực tế theo kế hoạch. TP: HS tự nguyện đăng ký tham gia. Địa điểm: Khu di tích chùa Ba Vàng, Quảng Ninh .Đ/c Luận phụ trách chỉ đạo chung
2. Đ/c Trà tập huấn về chương trình GDPT, dạy nghề theo KH của Sở GD&ĐT Hải Dương từ 13h30
Tuần : 23 Năm học : 2018 - 2019
Thứ năm : 17/01/2019
1. Dạy học chính khóa, dạy thêm, học thêm theo TKB
2.Kiểm tra hồ sơ thi đua kỳ 1. Toàn thể CBGV, NV, các bộ phận nộp hồ sơ về phòng PHT để kiểm tra. TP kiểm tra: BGU, chủ tịch CĐ, thanh tra nhân dân, tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn, văn phòng. Thời gian: 1 ngày
3. Đ/c Trà tập huấn về chương trình GDPT, dạy nghề theo KH của Sở GD&ĐT Hải Dương
Tuần : 23 Năm học : 2018 - 2019
Thứ sáu : 18/01/2019
1. Dạy học chính khóa, dạy thêm, học thêm theo TKB
2.Kiểm tra hồ sơ thi đua kỳ 1. Toàn thể CBGV, NV, các bộ phận nộp hồ sơ về phòng PHT để kiểm tra. TP kiểm tra: BGU, chủ tịch CĐ, thanh tra nhân dân, tổ trưởng, tổ phó các tổ chuyên môn, văn phòng. Thời gian: 1 ngày
3. Đ/c Trà tập huấn về chương trình GDPT, dạy nghề theo KH của Sở GD&ĐT Hải Dương
Tuần : 23 Năm học : 2018 - 2019
Thứ bẩy : 19/01/2019
1. Dạy học chính khóa, dạy thêm, học thêm theo TKB
2. Khối 9: Họp CMHS theo đơn vị lớp từ 13h30 ngày 20/1/2019( chỉ nhật)