PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 17 Năm học : 2019 - 2020
Thứ hai : 25/11/2019
1. Dạy học chính khóa, dạy thêm theo TKB
2. Đ/c Trà họp xét tuyển giáo viên năm 2019. Địa điểm: hội trường UBND huyện. Tg: từ 8 giờ ngày 25/11/2019.
3. Đ/c Luận họp tiểu ban đón trường Mầm Non đạt chuẩn giai đoạn 2. Địa điểm: phòng họp gác II, nhà B, UBND xã. tg: từ 7 giờ 30 phút
Tuần : 17 Năm học : 2019 - 2020
Thứ ba : 26/11/2019
1. Dạy học chính khóa, dạy thêm theo TKB
Tuần : 17 Năm học : 2019 - 2020
Thứ tư : 27/11/2019
1. Dạy học chính khóa, dạy thêm theo TKB
Tuần : 17 Năm học : 2019 - 2020
Thứ năm : 28/11/2019
1. Dạy học chính khóa, dạy thêm theo TKB
2. Đ/c Trà họp giao ban BCH Đảng bộ xã tháng 12/2019. Địa điểm: phòng họp gác II nhà A, UBND xã. Tg: từ 7 giờ 30 phút
3. Thi Khảo sát Toán- Văn khối 7, 9 từ 13 giờ 30 phút. Đ/c Luận phụ trách chỉ đạo chung.
4. GV tổ chức cho HS khối 6, 8 lao động vệ sinh đường trục chính xã từ cầu gôi vào bưu điện xã. Đ/c Điệp phụ trách chỉ đạo chung.
Tuần : 17 Năm học : 2019 - 2020
Thứ sáu : 29/11/2019
1. Dạy học chính khóa, dạy thêm theo TKB
Tuần : 17 Năm học : 2019 - 2020
Thứ bẩy : 30/11/2019
1. Dạy học chính khóa, dạy thêm theo TKB