PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 15 Năm học : 2018 - 2019
Thứ hai : 12/11/2018
1. Dạy học chính khóa, học thêm theo TKB
2. Tuyên truyền về ATGT trong tiết chào cờ. Đ/c Điệp phụ trách
Tuần : 15 Năm học : 2018 - 2019
Thứ ba : 13/11/2018
1. Dạy học chính khóa, học thêm theo TKB
Tuần : 15 Năm học : 2018 - 2019
Thứ tư : 14/11/2018
1. Dạy học chính khóa, học thêm theo TKB
Tuần : 15 Năm học : 2018 - 2019
Thứ tư : 14/11/2018
1. Dạy học chính khóa, học thêm theo TKB
2. Đ/c Trà họp về chuẩn bị cho ĐH mặt trận tổ quốc xã nhiệm kỳ 2019-2024. Địa điểm: Phòng họp gác II, UBND xã
Tuần : 15 Năm học : 2018 - 2019
Thứ năm : 15/11/2018
1. Dạy học chính khóa, học thêm theo TKB
2. UBND tỉnh, Sở GD&ĐT Hải Dương kiểm tra, thẩm định trường chuẩn Quốc gia từ 7h. Địa điểm: Trường THCS Phạm Kha. TP: BCU, BGH nhà trường, các thành viên phụ trách các tiêu chuẩn từ 1 đến 5; văn thư, kế toán, cán bộ thư viện, phụ trách các phòng bộ môn, phòng thực hành Tin học
Tuần : 15 Năm học : 2018 - 2019
Thứ sáu : 16/11/2018
1. Dạy học chính khóa, học thêm theo TKB
2. BCĐ toàn dân xây dựng ĐSVH huyện kiểm tra cơ quan văn hóa năm 2018 từ 7h. Địa điểm: Trường THCS Phạm Kha. TP: BCU, BGH nhà trường, tổ trưởng các tổ CM, VP, kế toán, bí thư chi đoàn, phụ trách Đội TN
3. Khám sức khỏe định kỳ cho HS lần 1 từ 7h30ph
4. Họp tổ chuyên môn, rút kinh nghiệm hội giảng đợt 1
Tuần : 15 Năm học : 2018 - 2019
Thứ bẩy : 17/11/2018
1. Dạy học chính khóa, học thêm theo TKB