PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
 
LỊCH HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG

Năm học :  Tuần :
Lịch hội đồng Lịch chuyên môn Lịch làm việc của Phòng Giáo dục và Đào tạo
Tuần : 31 Năm học : 2018 - 2019
Thứ hai : 18/03/2019
1.Dạy học chính khóa, dạy thêm- học thêm theo TKB 
2. Một số nội dung công tác trọng tâm: 
 -HS đi học thực hiện nghiêm túc nội quy học sinh. 
-GV dạy học, tích cực đổi mới PPDH, sử dụng đồ dùng dạy học thường xuyên theo quy định. 
- GVCN lớp tăng cường quản lý HS, đôn đốc, động viên HS tích cực học tập, rèn luyện, bảo vệ của công...(6b, 6c, 8C, 8D…) 
-GV dạy thêm vào học đúng giờ, tăng cường công tác quản lý học sinh. 
-Đội thiếu niên tăng cường nề nếp công tác Đội, tập luyện cho HS tham gia thi " vẻ đẹp đội viên"
-Hai tổ chuyên môn đôn đốc GV thực hiện nề nếp chuyên môn, đổi mới PPDH,tổ chức chuyên đề cấp trường,... 
- Các đội tuyển HSG tăng cường bồi dưỡng chuẩn bị thi cấp tỉnh, cấp huyện. 
- CBGV,NV triển khai thực hiện kế hoạch các hoạt động nhân kỷ niệm 26/3.
Tuần : 31 Năm học : 2018 - 2019
Thứ ba : 19/03/2019
1.Dạy học chính khóa, dạy thêm- học thêm theo TKB
2. Khảo sát giữ kỳ 2 theo lịch chung của Phòng GD&ĐT huyện từ 13h15 phút( Tiếng Anh, Toán khối 7,9)
Tuần : 31 Năm học : 2018 - 2019
Thứ tư : 20/03/2019
1.Dạy học chính khóa, dạy thêm- học thêm theo TKB
2. Tập huấn công tác trường chuẩn Quốc gia, kiểm định chất lượng GD. TP: Đ/c Trà, Đ/c Thanh Huệ. Tg: 8h ngày 20/3/2019. Địa điểm: Trung tâm GDTX tỉnh Hải Dương
3. Khảo sát giữ kỳ 2 theo lịch chung của Phòng GD&ĐT huyện từ 13h30 phút( Tiếng Anh, Toán khối 6,8)
Tuần : 31 Năm học : 2018 - 2019
Thứ năm : 21/03/2019
1.Dạy học chính khóa, dạy thêm- học thêm theo TKB
2. Khảo sát giữ kỳ 2 theo lịch chung của Phòng GD&ĐT huyện từ 13h30 phút(Ngữ Văn khối 7,9)
Tuần : 31 Năm học : 2018 - 2019
Thứ sáu : 22/03/2019
1.Dạy học chính khóa, dạy thêm- học thêm theo TKB
2. Khảo sát giữ kỳ 2 theo lịch chung của Phòng GD&ĐT huyện từ 13h30 phút( Ngữ Văn khối 6,8)
Tuần : 31 Năm học : 2018 - 2019
Thứ bẩy : 23/03/2019
1.Dạy học chính khóa, dạy thêm- học thêm theo TKB
*) Học sinh dự thi " vẻ đẹp đội viên" cấp huyện. TP đoàn: Đ/c Luận, Đ/c Điệp, HS dự thi. Tg: từ 7h30 phút ngày 21/3/2019. Địa điểm: Nhà văn hóa trung tâm huyện Thanh Miện