PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
QUẢN LÍ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS Toán Nguyễn Thế Tuất [HyperLink19]
2 Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS Vật lí Nguyễn Thế Tuất [HyperLink19]
3 Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS Hóa học Nguyễn Thế Tuất [HyperLink19]
4 Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS Sinh học Nguyễn Thế Tuất [HyperLink19]
5 Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS môn Anh Nguyễn Thế Tuất [HyperLink19]
6 Đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh THCS môn Lịch sử Nguyễn Thế Tuất [HyperLink19]