PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
QUẢN LÍ CÔNG VĂN ĐI

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Tổng hợp thi đua năm học 2013-2014 30/5/2014 [HyperLink19]
2 Thống kê kết quả chất lượng học kỳ II năm học 2013-2014 19/5/2014 [HyperLink19]
3 Thống kê kết quả khảo sát chất lượng học kỳ II năm học 2013-2014 13/5/2014 [HyperLink19]
4 Thống kê kết quả khảo sát chất lượng học kỳ II năm học 2013-2014 14/5/2014 [HyperLink19]
5 Quyết định thành lập Ban ra đề kiểm tra học kỳ II năm học 2013-2014 10/5/2014 [HyperLink19]
6 Quyết định thành lập Ban ra đề kiểm tra học kỳ I năm học 2013-2014 16/12/2013 [HyperLink19]
7 Tuyên truyền về bạo lực học đường 29/10/2013 [HyperLink19]
8 Tờ trình về việc nâng lương cho cán bộ quản lý 11/10/2013 [HyperLink19]
9 Kế hoạch năm học 2013-2014 20/9/2013 [HyperLink19]
10 Tờ trình về việc thực hiện các khoản thu đóng góp năm học 2013-2014 10/9/2013 [HyperLink19]
11 QĐ về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác y tế trường học năm học 2013-2014 04/9/2013 [HyperLink19]
12 Phân công chuyên môn năm học 2013-2014 03/09/2013 [HyperLink19]
13 Kế hoạch thu chi các khoản xã hội hóa giáo dục năm học 2013-2014 24/08/2013 [HyperLink19]
14 Kế hoạch hoạt động y tế trường học năm học 2013-2014 20/08/2013 [HyperLink19]
15 Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt tập thể đầy năm 2013-2014 16/08/2013 [HyperLink19]
16 QĐ về việc thành lập BCĐ hoạt động ngoài giờ lên lớp năm 2013-2014 16/08/2013 [HyperLink19]
17 Nghị quyết hội đồng các tháng 03/01/2012 [HyperLink19]
18 Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2012-2013 30/12/2012 [HyperLink19]
19 Giấy mời họp phụ huynh đầu học kỳ 2 năm học 2012-2013 04/01/2012 [HyperLink19]
20 báo cáo tóm tắt kết quả học kỳ 1 năm học 2012-2013 26/12/2012 [HyperLink19]
1234