PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
Video hướng dẫn Đăng nhập
CÔNG KHAI TRONG NHÀ TRƯỜNG
Năm học :
 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Danh sách nâng lương tháng 7 Vũ Văn Trà [HyperLink19]
2 Danh sách nâng lương tháng 6 Vũ Văn Trà [HyperLink19]
3 Mau giay xac nhan HS cua trường Vũ Văn Trà [HyperLink19]
4 Danh sách xét nâng lương, thâm niên tháng 4 năm 2019 Vũ Văn Trà [HyperLink19]
5 Mẫu đơn đề nghị tăng lương, phụ cấp thâm niên Vũ Văn Trà [HyperLink19]
6 Danh sách nâng lương, nâng thâm niên tháng 3 năm 2019 Vũ Văn Trà [HyperLink19]