PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Vũ Thị Thùy Dung
   Sinh ngày: 05/07/2004  
   Lớp: 7A
   Chỗ ở: Đỗ Hạ - Phạm Kha - Thanh Miện - HD
   Thành tích:     Đạt giải Khuyến khích cấp Bộ cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn năm học 2016-2017
   Năm học: 2016 - 2017
   Vũ Thị Chi
   Sinh ngày: 15/02/2000  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Phạm Trấn - Gia Lộc - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba cấp huyện môn toán
   Năm học: 2013 - 2014
   Nguyễn Đức Cường
   Sinh ngày: 30/05/2000  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Đỗ Hạ - Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba cấp huyện môn toán
   Năm học: 2013 - 2014
   Nguyễn Thị Hà
   Sinh ngày: 14/04/2000  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Đỗ Thượng - Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba cấp huyện môn ngữ văn
   Năm học: 2013 - 2014
   Nguyễn Thu Hà
   Sinh ngày: 30/11/2000  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Đạo Phái - Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải nhì cấp huyện môn ngữ văn
   Năm học: 2013 - 2014
   Nguyễn Thị Hương
   Sinh ngày: 25/04/2000  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Đỗ Thượng - Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải khuyến khích cấp huyện môn anh văn
   Năm học: 2013 - 2014
   Nguyễn Tuyết Mai
   Sinh ngày: 01/09/2000  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Đỗ Thượng - Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải nhì cấp huyện môn anh văn
   Năm học: 2013 - 2014
   Nguyễn Thị Thanh Mai
   Sinh ngày: 20/03/2000  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Đỗ Thượng - Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba cấp huyện môn anh văn
   Năm học: 2013 - 2014
   Nguyễn Thị Phượng
   Sinh ngày: 23/05/2000  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Đỗ Hạ - Phạm Kha- Thanh Miện - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba cấp huyện môn toán
   Năm học: 2013 - 2014
   Nguyễn Thị Thanh
   Sinh ngày: 29/05/2000  
   Lớp: 8A
   Chỗ ở: Đỗ Thượng - Phạm Kha - Thanh Miện - Hải Dương
   Thành tích:     Đạt giải ba cấp huyện môn ngữ văn
   Năm học: 2013 - 2014
12345678910...