PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA

ẤN PHẨM HỌC SINH MƯỢN CHƯA TRẢ

Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học :   Khối :   Lớp :
Toàn trường   Giáo viên   Học sinh
 
STTHọ và tênLớpCá biệtTên ấn phẩmTên tác giảNgày mượnSố ngày
1Nguyễn Thị Phương Thảo6ASTKV6-00023Tuyển tập 130 bài văn hay Lớp 6.Nguyễn Bích Thuận07/12/201844
2Nguyễn Thị Phương Thảo6ASTKT6-00052Kiến thức cơ bản và nâng cao toán 6. T. 1Nguyễn Ngọc Đạm07/01/201913
3Nguyễn Thu Thùy6ASTKV6-00010Những bài làm văn chọn lọc Lớp 6Vũ Tiến Quỳnh07/12/201844
4Nguyễn Thu Thùy6ASTKV6-00084Những bài văn hay lớp 6Nguyễn Thị Kim Dung07/01/201913