PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
MÀN HÌNH IN SỔ THEO DÕI CÁ BIỆT
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBMôn loạiGiá tiền
1  Bản tin dạy và học trong nhà trường    5000
2  Bản tin dạy và học trong nhà trường    5000
3  Bản tin dạy và học trong nhà trường    5000
4  Bản tin dạy và học trong nhà trường    5000
5  Bản tin dạy và học trong nhà trường    5000
6  Bản tin dạy và học trong nhà trường    5000
7  Bản tin dạy và học trong nhà trường    5000
8  Bản tin dạy và học trong nhà trường    5000
9  Bản tin dạy và học trong nhà trường    5000
10  Bản tin dạy và học trong nhà trường    5000
12345678910...