PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
MÀN HÌNH IN SỔ THEO DÕI CÁ BIỆT
Toàn bộ SCB   SCB theo chủng loại   Sổ mượn của HS   Sổ mượn của GV   Sổ đọc của HS   Sổ đọc của GV   In đề can   Phiếu yêu cầu   In thẻ   In phích
 
SttSố cá biệtHọ tên tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBMôn loạiGiá tiền
1 SGKC-00136 Nguyễn Minh ĐườngCông Nghệ Kinh tế gia đình 6Giáo dụcH20046018000
2 SGKC-00137 Nguyễn Minh ĐườngCông Nghệ Kinh tế gia đình 6Giáo dụcH20046018000
3 SGKC-00138 Nguyễn Minh ĐườngCông Nghệ Kinh tế gia đình 6Giáo dụcH20046018000
4 SGKC-00139 Nguyễn Minh ĐườngCông Nghệ Kinh tế gia đình 6Giáo dụcH20046018000
5 SGKC-00140 Nguyễn Minh ĐườngCông Nghệ Kinh tế gia đình 6Giáo dụcH20046018000
6 SGKC-00141 Nguyễn Minh ĐườngCông Nghệ Kinh tế gia đình 6Giáo dụcH20046018000
7 SGKC-00142 Nguyễn Minh ĐườngCông Nghệ Kinh tế gia đình 6Giáo dụcH20046018000
8 SGKC-00143 Nguyễn Minh ĐườngCông Nghệ Kinh tế gia đình 6Giáo dụcH20046018000
9 SGKC-00144 Nguyễn Minh ĐườngCông Nghệ Kinh tế gia đình 6Giáo dụcH20046018000
10 STKCD7-00002 Phong ThuTruyện đọc giáo dục công dân 7Giáo dụcH20083733600
12345678910...