PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SHCM-00215 Bách khoa thư Hồ Chí Minh - Tập 1: Hồ Chí Minh với Giáo dục- Đào tạoPhan Ngọc LiênSách Hồ Chí Minh Trong kho
STK-00367 Việt Nam- Đất nước- Con ngườiLê ThôngSách tham khảo Trong kho
STKHH9-00044 Ôn tập - Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Hoá học lớp 9. Nguyễn Ngọc HàSách tham khảo Hóa học 9 Trong kho
STKHH9-00043 Ôn tập - Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Hoá học lớp 9. Nguyễn Ngọc HàSách tham khảo Hóa học 9 Trong kho
STKĐL9-00046 Ôn tập - Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Địa lý lớp 9. Lê Thôngsách tham khảo Địa lý 9 Trong kho
STKĐL9-00045 Ôn tập - Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Địa lý lớp 9. Lê Thôngsách tham khảo Địa lý 9 Trong kho
STKĐL9-00044 Ôn tập - Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Địa lý lớp 9. Lê Thôngsách tham khảo Địa lý 9 Trong kho
STKĐL9-00043 Ôn tập - Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Địa lý lớp 9. Lê Thôngsách tham khảo Địa lý 9 Trong kho
STKĐL9-00042 Ôn tập - Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Địa lý lớp 9. Lê Thôngsách tham khảo Địa lý 9 Trong kho
STKHH9-00042 Ôn tập - Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Hoá học lớp 9. Nguyễn Ngọc HàSách tham khảo Hóa học 9 Trong kho
STKHH9-00041 Ôn tập - Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Hoá học lớp 9. Nguyễn Ngọc HàSách tham khảo Hóa học 9 Trong kho
STKHH9-00040 Ôn tập - Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Hoá học lớp 9. Nguyễn Ngọc HàSách tham khảo Hóa học 9 Trong kho
STKHH9-00039 Ôn tập - Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Hoá học lớp 9. Nguyễn Ngọc HàSách tham khảo Hóa học 9 Trong kho
STKHH9-00038 Ôn tập - Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Hoá học lớp 9. Nguyễn Ngọc HàSách tham khảo Hóa học 9 Trong kho
STKHH8-00049 Ôn tập - Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh môn Hoá học lớp 8. Đặng Thị OanhSách tham khảo hóa học 8 Trong kho
12345678910...