PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA

 

TÌM KIẾM CHI TIẾT
 

Môn họcĐại số
Mã sốĐS-7-01-1
Dạy lớp7
Tuần thứ1
Tiết thứ1
Đầu bài (Theo PPCT)Tập hợp Q các số hữu tỉ
Tên các thiết bị dạy họcThước thẳng
Hiện trạng-
Thuộc tínhCó đủ
Những chi tiết thiếu hoặc hỏng 
Ngày mua 
Ngày xuất (Do hỏng, thanh lí...) 
Số chứng từ xuất