PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
XEM PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CÁC BỘ MÔN KÈM THEO THIẾT BỊ
 
Môn :  Lớp :
 
 
TuầnTiếtĐầu bàiTên thiết bịNgười nhập
11Tập hợp. Phần tử của tập hợp Phạm Thị Thủy
12Tập hợp số tự nhiên Phạm Thị Thủy
13Ghi số tự nhiên1 Bảng phụPhạm Thị Thủy
24Số phần tử của một tập hợp Phạm Thị Thủy
25Số phần tử của một tập hợp. Luyện tập Phạm Thị Thủy
26Phép cộng và phép nhân Phạm Thị Thủy
36Thực hành lựa chọn trang phục 1 Bảng phụ - 1 Tranh mãu một số trang phục thường dùng Phạm Thị Thủy
37Phép cộng và phép nhân. Luyện tập Phạm Thị Thủy
38Phép cộng và phép nhân. Luyện tập Phạm Thị Thủy
39Phép trừ và phép chia Máy chiếuPhạm Thị Thủy
410Phép trừ và phép chia. Luyện tập Phạm Thị Thủy
411Phép trừ và phép chia. Luyện tập Phạm Thị Thủy
412Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số.1 Bảng phụPhạm Thị Thủy
513Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số. Luyện tập Phạm Thị Thủy
514Chia hai luỹ thừa cùng cơ số.  Phạm Thị Thủy
515Thứ tự thực hiện các phép tính Phạm Thị Thủy
516Thứ tự thực hiện các phép tính. Luyện tập Phạm Thị Thủy
517Thứ tự thực hiện các phép tính. Luyện tập Phạm Thị Thủy
618Kiểm tra 45 phút Phạm Thị Thủy
719Tính chất chia hết của một tổng Phạm Thị Thủy
720Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Phạm Thị Thủy
721Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. Luyện tập Phạm Thị Thủy
822Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9  Phạm Thị Thủy
823Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9. Luyện tập  Phạm Thị Thủy
824Ước và bội1- bảng phụPhạm Thị Thủy
925Số nguyên tố. Hợp số.1-Bảng phụPhạm Thị Thủy
926Luyện tập Phạm Thị Thủy
927Phân tích ra thừa số nguyên tố1 Bảng phụPhạm Thị Thủy
1028Phân tích ra thừa số nguyên tố. Luyện tập Phạm Thị Thủy
1029Ước chung và bội chung Phạm Thị Thủy
1030Ước chung và bội chung. Luyện tập Phạm Thị Thủy
1131Ước chung lớn nhất Phạm Thị Thủy
1132Ước chung lớn nhất. Luyện tập Phạm Thị Thủy
1133Ước chung lớn nhất. Luyện tập Phạm Thị Thủy
1234Bội chung nhỏ nhất Phạm Thị Thủy
1235Bội chung nhỏ nhất. Luyện tập Phạm Thị Thủy
1236Bội chung nhỏ nhất. Luyện tập Phạm Thị Thủy
1337Ôn tập chương 1 Phạm Thị Thủy
1338Ôn tập chương 1 Phạm Thị Thủy
1339Kiểm tra 45' (chương 1) Phạm Thị Thủy
1440Làm quen với số nguyên âm Phạm Thị Thủy
1441Tập hợp Z các số nguyên Phạm Thị Thủy
1442Thứ tự trong Z Phạm Thị Thủy
1543Luyện tập Phạm Thị Thủy
1544Cộng hai số nguyên cùng dấu 1-Thước thẳngPhạm Thị Thủy
1545Cộng hai số nguyên khác dấu 1-Thước thẳngPhạm Thị Thủy
1546Luyện tập Phạm Thị Thủy
1647Tính chất của phép cộng các số nguyên1 Bảng phụPhạm Thị Thủy
1648Tính chất của phép cộng các số nguyên. Luyện tập Máy chiếuPhạm Thị Thủy
1649Phép trừ hai số nguyên1 Thước thẳngPhạm Thị Thủy
1650Phép trừ hai số nguyên. Luyện tập Phạm Thị Thủy
1751Quy tắc dấu ngoặc1 Bảng phụPhạm Thị Thủy
1752Quy tắc dấu ngoặc. Luyện tập Phạm Thị Thủy
1753Ôn tập học kì I Phạm Thị Thủy
1754Ôn tập học kì I Phạm Thị Thủy
1855Kiểm tra học kì I Phạm Thị Thủy
1856Kiểm tra học kì I Phạm Thị Thủy
1857Trả bài kiểm tra học kì I Phạm Thị Thủy
1858Trả bài kiểm tra học kì I Phạm Thị Thủy
2059Quy tắc chuyển vếbảng phụPhạm Thị Thủy
2060Nhân hai số nguyên khác dấu1-Bảng phụPhạm Thị Thủy
2061Nhân hai số nguyên cùng dấu1-Bảng phụPhạm Thị Thủy
2162Luyện tập Phạm Thị Thủy
2163Tính chất của phép nhân Phạm Thị Thủy
2164Tính chất của phép nhân. Luyện tập Phạm Thị Thủy
2265Bội và ước của một số nguyên Phạm Thị Thủy
2266Ôn tập chương II Phạm Thị Thủy
2267Ôn tập chương II Phạm Thị Thủy
2368Kiểm tra 45' chương II Phạm Thị Thủy
2369Mở rộng khái niệm phân số Phạm Thị Thủy
2370Phân số bằng nhau1-Bảng phụPhạm Thị Thủy
2471Tính chất cơ bản của phân số Phạm Thị Thủy
2472Rút gọn phân số Phạm Thị Thủy
2473Rút gọn phân số. Luyện tập Phạm Thị Thủy
2574Rút gọn phân số. Luyện tập Phạm Thị Thủy
2575Quy đồng mẫu nhiều phân số Phạm Thị Thủy
2576Quy đồng mẫu nhiều phân số. Luyện tập Phạm Thị Thủy
2677So sánh phân số Phạm Thị Thủy
2678Phép cộng phân số Phạm Thị Thủy
2679Phép cộng phân số. Luyện tập Phạm Thị Thủy
2780Tính chất của phép cộng phân số Phạm Thị Thủy
2781Tính chất của hép cộng phân số. Luyện tập Phạm Thị Thủy
2782Phép trừ phân số Phạm Thị Thủy
2883Phép trừ phân số. Luyện tập Phạm Thị Thủy
2884Phép nhân phân số Phạm Thị Thủy
2885Tính chất cơ bản của phép nhân phân số Máy chiếuPhạm Thị Thủy
2986Tính chất cơ bản của phép nhân phân số. Luyện tập Máy chiếuPhạm Thị Thủy
2987Phép chia phân số Phạm Thị Thủy
2988Phép chia phân số. Luyện tập Phạm Thị Thủy
3089Hỗn số, số thập phân, phần trăm Phạm Thị Thủy
3090Luyện tập Phạm Thị Thủy
3091Luyện tập Phạm Thị Thủy
3192Luyện tập Phạm Thị Thủy
3193Kiểm tra 45 phút Phạm Thị Thủy
3194Tìm giá trị phân số của một số cho trước Phạm Thị Thủy
3295Tìm giá trị phân số của một số cho trước. Luyện tập Phạm Thị Thủy
3296Tìm giá trị phân số của một số cho trước. Luyện tập Phạm Thị Thủy
3297Tìm số biết giá trị phân số của nó Phạm Thị Thủy
3398Tìm số biết giá trị phân số của nó. Luyện tập Phạm Thị Thủy
3399Tìm số biết giá trị phân số của nó. Luyện tập Phạm Thị Thủy
33100Tìm tỉ số của hai sốMáy chiếuPhạm Thị Thủy
34101Tìm tỉ số của hai số. Luyện tập Phạm Thị Thủy
34102Biểu đồ phần trăm Phạm Thị Thủy
34103Biểu đồ phần trăm. Luyện tập Phạm Thị Thủy
34104Ôn tập chương III Phạm Thị Thủy
35105Ôn tập chương III Phạm Thị Thủy
35106Ôn tập cuối năm Phạm Thị Thủy
35107Ôn tập cuối năm Phạm Thị Thủy
35108Ôn tập cuối năm Phạm Thị Thủy
36109Kiểm tra học kì II Phạm Thị Thủy
36110Kiểm tra học kì II Phạm Thị Thủy
36111Trả bài kiểm tra học kì II Phạm Thị Thủy