PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Giang Thị LoanÂm nhạc6A 1111
2Giang Thị LoanÂm nhạc6B 1111
3Giang Thị LoanÂm nhạc6C 1111
4Giang Thị LoanÂm nhạc6D 1111
5Giang Thị LoanÂm nhạc7A 1111
6Giang Thị LoanÂm nhạc7B 1111
7Giang Thị LoanÂm nhạc7C 1111
8Giang Thị LoanÂm nhạc8A 1111
9Giang Thị LoanÂm nhạc8B 1111
10Giang Thị LoanÂm nhạc8C 1111
11Giang Thị LoanÂm nhạc8D 1111
12Vũ Văn OanhCông nghệ6A 1221
13Vũ Văn OanhCông nghệ6B 1221
14Vũ Văn OanhCông nghệ6C 1221
15Vũ Văn OanhCông nghệ6D 1221
16Vũ Kim LuyếnCông nghệ7A 1211
17Vũ Kim LuyếnCông nghệ7B 1211
18Vũ Kim LuyếnCông nghệ7C 1211
19Hoàng Văn LuậnCông nghệ8A 1211
20Hoàng Văn LuậnCông nghệ8B 1211
21Hoàng Văn LuậnCông nghệ8C 1211
22Hoàng Văn LuậnCông nghệ8D 1211
23Vũ Thị HuêCông nghệ9A 1211
24Vũ Thị HuêCông nghệ9B 1211
25Vũ Thị HuêCông nghệ9C 1211
26Vũ Thị HuêCông nghệ9D 1211
27Phạm Thị HươngĐịa lí6A 1211
28Phạm Thị HươngĐịa lí6B 1211
29Phạm Thị HươngĐịa lí6C 1211
30Phạm Thị HươngĐịa lí6D 1211
31Phạm Thị HươngĐịa lí7A 1211
32Phạm Thị HươngĐịa lí7B 1211
33Phạm Thị HươngĐịa lí7C 1211
34Vũ Thị HiềnĐịa lí8A 1211
35Vũ Thị HiềnĐịa lí8B 1211
36Vũ Thị HiềnĐịa lí8C 1211
37Vũ Thị HiềnĐịa lí8D 1211
38Vũ Thị HiềnĐịa lí9A 1211
39Vũ Thị HiềnĐịa lí9B 1211
40Vũ Thị HiềnĐịa lí9C 1211
41Vũ Thị HiềnĐịa lí9D 1211
42Nguyễn Thị ThắmGdcd6A 1111
43Nguyễn Thị ThắmGdcd6B 1111
44Nguyễn Thị ThắmGdcd6C 1111
45Nguyễn Thị ThắmGdcd6D 1111
46Đỗ Thị ĐoạtGdcd7A 1111
47Đỗ Thị ĐoạtGdcd7B 1111
48Đỗ Thị ĐoạtGdcd7C 1111
49Đỗ Thị ĐoạtGdcd8A 1111
50Đỗ Thị ĐoạtGdcd8B 1111
51Đỗ Thị ĐoạtGdcd8C 1111
52Đỗ Thị ĐoạtGdcd8D 1111
53Đỗ Thị ĐoạtGdcd9A 1111
54Đỗ Thị ĐoạtGdcd9B 1111
55Đỗ Thị ĐoạtGdcd9C 1111
56Đỗ Thị ĐoạtGdcd9D 1111
57Vũ Thị HoaHóa học8A 1221
58Vũ Thị HoaHóa học8B 1221
59Vũ Thị HoaHóa học8C 1221
60Vũ Thị HoaHóa học8D 1221
61Vũ Thị HoaHóa học9A 1221
62Vũ Thị HoaHóa học9B 1221
63Vũ Thị HoaHóa học9C 1221
64Vũ Thị HoaHóa học9D 1221
65Nguyễn Thị ChâmLịch sử6A 1111
66Nguyễn Thị NhungLịch sử6B 1111
67Nguyễn Thị NhungLịch sử6C 1111
68Nguyễn Thị NhungLịch sử6D 1111
69Nguyễn Thị ChâmLịch sử7A 1211
70Nguyễn Thị ChâmLịch sử7B 1211
71Nguyễn Thị ChâmLịch sử7C 1211
72Nguyễn Thị NhungLịch sử8A 1211
73Nguyễn Thị NhungLịch sử8B 1211
74Nguyễn Thị NhungLịch sử8C 1211
75Nguyễn Thị NhungLịch sử8D 1211
76Nguyễn Thị ChâmLịch sử9A 1111
77Nguyễn Thị ChâmLịch sử9B 1111
78Nguyễn Thị ChâmLịch sử9C 1111
79Nguyễn Thị ChâmLịch sử9D 1111
80Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật6A 1111
81Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật6B 1111
82Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật6C 1111
83Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật6D 1111
84Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật7A 1111
85Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật7B 1111
86Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật7C 1111
87Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật8A 1111
88Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật8B 1111
89Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật8C 1111
90Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật8D 1111
91Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật9A 1111
92Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật9B 1111
93Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật9C 1111
94Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật9D 1111
95Hoàng Thị HươngNgoại ngữ6A 2221
96Hoàng Thị HươngNgoại ngữ6B 2221
97Hoàng Thị HươngNgoại ngữ6C 2221
98Hoàng Thị HươngNgoại ngữ6D 2221
99Lê Trung HiếnNgoại ngữ7A 2221
100Lê Trung HiếnNgoại ngữ7B 2221
101Lê Trung HiếnNgoại ngữ7C 2221
102Nguyễn Thị ThảoNgoại ngữ8A 2221
103Nguyễn Thanh HuyềnNgoại ngữ8B 2221
104Nguyễn Thị ThảoNgoại ngữ8C 2221
105Nguyễn Thanh HuyềnNgoại ngữ8D 2221
106Nguyễn Thị ThảoNgoại ngữ9A 2221
107Hoàng Thị HươngNgoại ngữ9B 2221
108Nguyễn Thị ThảoNgoại ngữ9C 2221
109Hoàng Thị HươngNgoại ngữ9D 2221
110Nguyễn Thị ChâmNgữ văn6A 2251
111Phạm Văn ĐiệpNgữ văn6B 2251
112Nguyễn Thị ChâmNgữ văn6C 2251
113Phạm Văn ĐiệpNgữ văn6D 2251
114Nguyễn Thị NhungNgữ văn7A 2251
115Trần Thị HươngNgữ văn7B 2251
116Nguyễn Thị NhungNgữ văn7C 2251
117Trần Thị HươngNgữ văn8A 2251
118Đỗ Thị ĐoạtNgữ văn8B 2251
119Trần Thị HươngNgữ văn8C 2251
120Đỗ Thị ĐoạtNgữ văn8D 2251
121Phạm Thị HươngNgữ văn9A 2261
122Vũ Thị HiềnNgữ văn9B 2261
123Phạm Thị HươngNgữ văn9C 2261
124Vũ Thị HiềnNgữ văn9D 2261
125Vũ Kim LuyếnSinh học6A 1311
126Vũ Kim LuyếnSinh học6B 1311
127Vũ Kim LuyếnSinh học6C 1311
128Vũ Kim LuyếnSinh học6D 1311
129Phạm Thu NgânSinh học7A 1311
130Phạm Thu NgânSinh học7B 1311
131Phạm Thu NgânSinh học7C 1311
132Phạm Thu NgânSinh học8A 1311
133Phạm Thu NgânSinh học8B 1311
134Phạm Thu NgânSinh học8C 1311
135Phạm Thu NgânSinh học8D 1311
136Phạm Thu NgânSinh học9A 1311
137Vũ Kim LuyếnSinh học9B 1311
138Vũ Kim LuyếnSinh học9C 1311
139Vũ Kim LuyếnSinh học9D 1311
140Khổng Quốc PhươngThể dục6A 1231
141Khổng Quốc PhươngThể dục6B 1231
142Khổng Quốc PhươngThể dục6C 1231
143Khổng Quốc PhươngThể dục6D 1231
144Vũ Viết ToảnThể dục7A 1231
145Vũ Viết ToảnThể dục7B 1231
146Vũ Viết ToảnThể dục7C 1231
147Vũ Viết ToảnThể dục8A 1231
148Vũ Viết ToảnThể dục8B 1231
149Vũ Viết ToảnThể dục8C 1231
150Vũ Viết ToảnThể dục8D 1231
151Vũ Viết ToảnThể dục9A 1231
152Vũ Viết ToảnThể dục9B 1231
153Vũ Viết ToảnThể dục9C 1231
154Vũ Viết ToảnThể dục9D 1231
155Nguyễn Thị ThủyToán6A 2331
156Nguyễn Thị DungToán6B 2331
157Hoàng Văn LuậnToán6C 2331
158Vũ Văn OanhToán6D 2331
159Giang Minh KhaToán7A 2331
160Nguyễn Thị DungToán7B 2331
161Giang Minh KhaToán7C 2331
162Nguyễn Thị BíchToán8A 2331
163Vũ Xuân HưngToán8B 2331
164Nguyễn Thị ThủyToán8C 2331
165Vũ Văn TràToán8D 2331
166Nguyễn Thị BíchToán9A 2331
167Vũ Xuân HưngToán9B 2331
168Nguyễn Thị BíchToán9C 2331
169Vũ Xuân HưngToán9D 2331
170Nguyễn Thị DungTự chọn6A 1221
171Nguyễn Thị DungTự chọn6B 1221
172Nguyễn Thị DungTự chọn6C 1221
173Nguyễn Thị DungTự chọn6D 1221
174Vũ Văn OanhTự chọn7A 1221
175Vũ Văn OanhTự chọn7B 1221
176Vũ Văn OanhTự chọn7C 1221
177Nguyễn Thị ThủyTự chọn8A 1221
178Nguyễn Thị ThủyTự chọn8B 1221
179Nguyễn Thị ThủyTự chọn8C 1221
180Nguyễn Thị ThủyTự chọn8D 1221
181Giang Minh KhaVật lí6A 1121
182Giang Minh KhaVật lí6B 1121
183Giang Minh KhaVật lí6C 1121
184Giang Minh KhaVật lí6D 1121
185Giang Minh KhaVật lí7A 1121
186Giang Minh KhaVật lí7B 1121
187Giang Minh KhaVật lí7C 1121
188Vũ Thị HuêVật lí8A 1121
189Vũ Thị HuêVật lí8B 1121
190Vũ Thị HuêVật lí8C 1121
191Vũ Thị HuêVật lí8D 1121
192Vũ Thị HuêVật lí9A 1121
193Vũ Thị HuêVật lí9B 1121
194Vũ Thị HuêVật lí9C 1121
195Vũ Thị HuêVật lí9D 1121