PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ II
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Giang Thị LoanÂm nhạc6A 1111
2Giang Thị LoanÂm nhạc6B 1111
3Giang Thị LoanÂm nhạc6C 1111
4Giang Thị LoanÂm nhạc7A 1111
5Giang Thị LoanÂm nhạc7B 1111
6Giang Thị LoanÂm nhạc7C 1111
7Giang Thị LoanÂm nhạc7D 1111
8Giang Thị LoanÂm nhạc8A 1111
9Giang Thị LoanÂm nhạc8B 1111
10Giang Thị LoanÂm nhạc8C 1111
11Giang Thị LoanÂm nhạc8D 1111
12Vũ Văn OanhCông nghệ6A 1221
13Vũ Văn OanhCông nghệ6B 1221
14Vũ Văn OanhCông nghệ6C 1221
15Vũ Thị NgaCông nghệ7A 1211
16Phạm Thu NgânCông nghệ7B 1211
17Vũ Thị NgaCông nghệ7C 1211
18Vũ Thị NgaCông nghệ7D 1211
19Vũ Thị NgaCông nghệ8A 1211
20Vũ Thị NgaCông nghệ8B 1211
21Vũ Thị NgaCông nghệ8C 1211
22Vũ Thị NgaCông nghệ8D 1211
23Vũ Thị NgaCông nghệ9A 1111
24Vũ Thị NgaCông nghệ9B 1111
25Vũ Thị NgaCông nghệ9C 1111
26Vũ Thị HiềnĐịa lí6A 1211
27Vũ Thị HiềnĐịa lí6B 1211
28Vũ Thị HiềnĐịa lí6C 1211
29Vũ Thị HiềnĐịa lí7A 1211
30Vũ Thị HiềnĐịa lí7B 1211
31Vũ Thị HiềnĐịa lí7C 1211
32Vũ Thị HiềnĐịa lí7D 1211
33Phạm Thị HươngĐịa lí8A 1211
34Phạm Thị HươngĐịa lí8B 1211
35Phạm Thị HươngĐịa lí8C 1211
36Phạm Thị HươngĐịa lí8D 1211
37Vũ Thị HiềnĐịa lí9A 1211
38Vũ Thị HiềnĐịa lí9B 1211
39Vũ Thị HiềnĐịa lí9C 1211
40Đỗ Thị ĐoạtGdcd6A 1111
41Đỗ Thị ĐoạtGdcd6B 1111
42Đỗ Thị ĐoạtGdcd6C 1111
43Đỗ Thị ĐoạtGdcd7A 1111
44Đỗ Thị ĐoạtGdcd7B 1111
45Đỗ Thị ĐoạtGdcd7C 1111
46Đỗ Thị ĐoạtGdcd7D 1111
47Đỗ Thị ĐoạtGdcd8A 1111
48Đỗ Thị ĐoạtGdcd8B 1111
49Đỗ Thị ĐoạtGdcd8C 1111
50Đỗ Thị ĐoạtGdcd8D 1111
51Đỗ Thị ĐoạtGdcd9A 1111
52Đỗ Thị ĐoạtGdcd9B 1111
53Đỗ Thị ĐoạtGdcd9C 1111
54Vũ Thị HoaHóa học8A 1231
55Vũ Thị HoaHóa học8B 1231
56Vũ Thị HoaHóa học8C 1231
57Vũ Thị HoaHóa học8D 1231
58Vũ Thị HoaHóa học9A 1231
59Vũ Thị HoaHóa học9B 1231
60Vũ Thị HoaHóa học9C 1231
61Nguyễn Thị ChâmLịch sử6A 1211
62Nguyễn Thị ChâmLịch sử6B 1211
63Nguyễn Thị ChâmLịch sử6C 1211
64Nguyễn Thị HiềnLịch sử7A361211
65Nguyễn Thị HiềnLịch sử7B361211
66Nguyễn Thị HiềnLịch sử7C231211
67Nguyễn Thị HiềnLịch sử7D281211
68Nguyễn Thị ChâmLịch sử8A 1211
69Nguyễn Thị ChâmLịch sử8B 1211
70Nguyễn Thị ChâmLịch sử8C 1211
71Nguyễn Thị ChâmLịch sử8D 1211
72Nguyễn Thị ChâmLịch sử9A 1111
73Nguyễn Thị ChâmLịch sử9B 1111
74Nguyễn Thị ChâmLịch sử9C 1111
75Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật6A 1111
76Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật6B 1111
77Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật6C 1111
78Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật7A 1111
79Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật7B 1111
80Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật7C 1111
81Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật7D 1111
82Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật8A 1111
83Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật8B 1111
84Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật8C 1111
85Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật8D 1111
86 Mĩ thuật9A 1111
87 Mĩ thuật9B 1111
88 Mĩ thuật9C 1111
89Hoàng Thị HươngNgoại ngữ6A432221
90Hoàng Thị HươngNgoại ngữ6B432221
91Hoàng Thị HươngNgoại ngữ6C432221
92Nguyễn Thị ThảoNgoại ngữ7A362221
93Hoàng Thị HươngNgoại ngữ7B362221
94Nguyễn Thị ThảoNgoại ngữ7C232221
95Hoàng Thị HươngNgoại ngữ7D282221
96Nguyễn Thị ThanhNgoại ngữ8A 2221
97Hoàng Thị HươngNgoại ngữ8B392221
98Nguyễn Thị ThanhNgoại ngữ8C 2221
99Nguyễn Thị ThanhNgoại ngữ8D 2221
100Nguyễn Thị ThảoNgoại ngữ9A401221
101Nguyễn Thị ThảoNgoại ngữ9B361221
102Nguyễn Thị ThảoNgoại ngữ9C361221
103Phạm Văn ĐiệpNgữ văn6A 2251
104Phạm Văn ĐiệpNgữ văn6B 2251
105Phạm Văn ĐiệpNgữ văn6C 2251
106Trần Thị HươngNgữ văn7A 2251
107Nguyễn Thị ChâmNgữ văn7B 2251
108Trần Thị HươngNgữ văn7C 2251
109Nguyễn Thị ChâmNgữ văn7D 2251
110Phạm Thị HươngNgữ văn8A 2251
111Vũ Thị HiềnNgữ văn8B 2251
112Phạm Thị HươngNgữ văn8C 2251
113Vũ Thị HiềnNgữ văn8D 2251
114Đỗ Thị ĐoạtNgữ văn9A 2261
115Trần Thị HươngNgữ văn9B 2261
116Đỗ Thị ĐoạtNgữ văn9C 2261
117Phạm Thu NgânSinh học6A 1311
118Phạm Thu NgânSinh học6B 1311
119Phạm Thu NgânSinh học6C 1311
120Phạm Thu NgânSinh học7A 1311
121Vũ Kim LuyếnSinh học7B 1311
122Phạm Thu NgânSinh học7C 1311
123Vũ Kim LuyếnSinh học7D 1311
124Vũ Kim LuyếnSinh học8A 1311
125Vũ Kim LuyếnSinh học8B 1311
126Vũ Kim LuyếnSinh học8C 1311
127Vũ Kim LuyếnSinh học8D 1311
128Phạm Thu NgânSinh học9A 1311
129Phạm Thu NgânSinh học9B 1311
130Phạm Thu NgânSinh học9C 1311
131Vũ Văn PhươngThể dục6A 1231
132Vũ Văn PhươngThể dục6B 1231
133Vũ Văn PhươngThể dục6C 1231
134Vũ Viết ToảnThể dục7A 1231
135Vũ Viết ToảnThể dục7B 1231
136Vũ Viết ToảnThể dục7C 1231
137Vũ Viết ToảnThể dục7D 1231
138Vũ Viết ToảnThể dục8A 1231
139Vũ Viết ToảnThể dục8B 1231
140Vũ Viết ToảnThể dục8C 1231
141Vũ Viết ToảnThể dục8D 1231
142Vũ Viết ToảnThể dục9A 1231
143Vũ Viết ToảnThể dục9B 1231
144Vũ Viết ToảnThể dục9C 1231
145Nguyễn Thị DungToán6A 2331
146Hoàng Văn LuậnToán6B 2331
147Nguyễn Thị DungToán6C 2331
148Nguyễn Thị ThủyToán7A 2231
149Giang Minh KhaToán7B 2231
150Nguyễn Thị ThủyToán7C 2231
151Giang Minh KhaToán7D 2231
152Nguyễn Thị BíchToán8A 2231
153Vũ Xuân HưngToán8B 2231
154Giang Minh KhaToán8C 2231
155Vũ Xuân HưngToán8D 2231
156Vũ Xuân HưngToán9A 2231
157Nguyễn Thị BíchToán9B 2231
158Nguyễn Thị BíchToán9C 2231
159Nguyễn Thị ThủyTự chọn6A 1221
160Nguyễn Thị ThủyTự chọn6B 1221
161Vũ Văn OanhTự chọn6C 1221
162Vũ Văn OanhTự chọn7A 1221
163Vũ Văn OanhTự chọn7B 1221
164Vũ Văn OanhTự chọn7C 1221
165Vũ Văn OanhTự chọn7D 1221
166Nguyễn Thị DungTự chọn8A 1221
167Nguyễn Thị DungTự chọn8B 1221
168Nguyễn Thị DungTự chọn8C 1221
169Nguyễn Thị DungTự chọn8D 1221
170Vũ Thị HuêVật lí6A431121
171Vũ Thị HuêVật lí6B431121
172Vũ Thị HuêVật lí6C431121
173Vũ Thị HuêVật lí7A361121
174Giang Minh KhaVật lí7B 1121
175Giang Minh KhaVật lí7C 1121
176Giang Minh KhaVật lí7D 1121
177Vũ Thị HuêVật lí8A391121
178Vũ Thị HuêVật lí8B391121
179Vũ Thị HuêVật lí8C291121
180Vũ Thị HuêVật lí8D281121
181Vũ Thị HuêVật lí9A401221
182Vũ Thị HuêVật lí9B361221
183Vũ Thị HuêVật lí9C361221