PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ II
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1 Âm nhạc6A     
2 Âm nhạc6B     
3 Âm nhạc6C     
4 Âm nhạc7A     
5 Âm nhạc7B     
6 Âm nhạc7C     
7 Âm nhạc7D     
8 Âm nhạc8A     
9 Âm nhạc8B     
10 Âm nhạc8C     
11 Âm nhạc8D     
12 Công nghệ6A     
13 Công nghệ6B     
14 Công nghệ6C     
15 Công nghệ7A     
16 Công nghệ7B     
17 Công nghệ7C     
18 Công nghệ7D     
19 Công nghệ8A     
20 Công nghệ8B     
21 Công nghệ8C     
22 Công nghệ8D     
23 Công nghệ9A     
24 Công nghệ9B     
25 Công nghệ9C     
26 Địa lí6A     
27 Địa lí6B     
28 Địa lí6C     
29 Địa lí7A     
30 Địa lí7B     
31 Địa lí7C     
32 Địa lí7D     
33 Địa lí8A     
34 Địa lí8B     
35 Địa lí8C     
36 Địa lí8D     
37 Địa lí9A     
38 Địa lí9B     
39 Địa lí9C     
40 Gdcd6A     
41 Gdcd6B     
42 Gdcd6C     
43 Gdcd7A     
44 Gdcd7B     
45 Gdcd7C     
46 Gdcd7D     
47 Gdcd8A     
48 Gdcd8B     
49 Gdcd8C     
50 Gdcd8D     
51 Gdcd9A     
52 Gdcd9B     
53 Gdcd9C     
54 Hóa học8A     
55 Hóa học8B     
56 Hóa học8C     
57 Hóa học8D     
58 Hóa học9A     
59 Hóa học9B     
60 Hóa học9C     
61 Lịch sử6A     
62 Lịch sử6B     
63 Lịch sử6C     
64 Lịch sử7A     
65 Lịch sử7B     
66 Lịch sử7C     
67 Lịch sử7D     
68 Lịch sử8A     
69 Lịch sử8B     
70 Lịch sử8C     
71 Lịch sử8D     
72 Lịch sử9A     
73 Lịch sử9B     
74 Lịch sử9C     
75 Mĩ thuật6A     
76 Mĩ thuật6B     
77 Mĩ thuật6C     
78 Mĩ thuật7A     
79 Mĩ thuật7B     
80 Mĩ thuật7C     
81 Mĩ thuật7D     
82 Mĩ thuật8A     
83 Mĩ thuật8B     
84 Mĩ thuật8C     
85 Mĩ thuật8D     
86 Mĩ thuật9A     
87 Mĩ thuật9B     
88 Mĩ thuật9C     
89 Ngoại ngữ6A     
90 Ngoại ngữ6B     
91 Ngoại ngữ6C     
92 Ngoại ngữ7A     
93 Ngoại ngữ7B     
94 Ngoại ngữ7C     
95 Ngoại ngữ7D     
96 Ngoại ngữ8A     
97 Ngoại ngữ8B     
98 Ngoại ngữ8C     
99 Ngoại ngữ8D     
100 Ngoại ngữ9A     
101 Ngoại ngữ9B     
102 Ngoại ngữ9C     
103 Ngữ văn6A     
104 Ngữ văn6B     
105 Ngữ văn6C     
106 Ngữ văn7A     
107 Ngữ văn7B     
108 Ngữ văn7C     
109 Ngữ văn7D     
110 Ngữ văn8A     
111 Ngữ văn8B     
112 Ngữ văn8C     
113 Ngữ văn8D     
114 Ngữ văn9A     
115 Ngữ văn9B     
116 Ngữ văn9C     
117 Sinh học6A     
118 Sinh học6B     
119 Sinh học6C     
120 Sinh học7A     
121 Sinh học7B     
122 Sinh học7C     
123 Sinh học7D     
124 Sinh học8A     
125 Sinh học8B     
126 Sinh học8C     
127 Sinh học8D     
128 Sinh học9A     
129 Sinh học9B     
130 Sinh học9C     
131 Thể dục6A     
132 Thể dục6B     
133 Thể dục6C     
134 Thể dục7A     
135 Thể dục7B     
136 Thể dục7C     
137 Thể dục7D     
138 Thể dục8A     
139 Thể dục8B     
140 Thể dục8C     
141 Thể dục8D     
142 Thể dục9A     
143 Thể dục9B     
144 Thể dục9C     
145 Toán6A     
146 Toán6B     
147 Toán6C     
148 Toán7A     
149 Toán7B     
150 Toán7C     
151 Toán7D     
152 Toán8A     
153 Toán8B     
154 Toán8C     
155 Toán8D     
156 Toán9A     
157 Toán9B     
158 Toán9C     
159 Tự chọn6A     
160 Tự chọn6B     
161 Tự chọn6C     
162 Tự chọn7A     
163 Tự chọn7B     
164 Tự chọn7C     
165 Tự chọn7D     
166 Tự chọn8A     
167 Tự chọn8B     
168 Tự chọn8C     
169 Tự chọn8D     
170 Vật lí6A     
171 Vật lí6B     
172 Vật lí6C     
173 Vật lí7A     
174 Vật lí7B     
175 Vật lí7C     
176 Vật lí7D     
177 Vật lí8A     
178 Vật lí8B     
179 Vật lí8C     
180 Vật lí8D     
181 Vật lí9A     
182 Vật lí9B     
183 Vật lí9C