PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học:  Giáo viên:
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Đỗ Thị ĐoạtGdcd6A431111
2Đỗ Thị ĐoạtGdcd6B431111
3Đỗ Thị ĐoạtGdcd6C431111
4Đỗ Thị ĐoạtGdcd8A391111
5Đỗ Thị ĐoạtGdcd8B391111
6Đỗ Thị ĐoạtGdcd8C291111
7Đỗ Thị ĐoạtGdcd8D281111
8Đỗ Thị ĐoạtGdcd9A401111
9Đỗ Thị ĐoạtGdcd9B361111
10Đỗ Thị ĐoạtGdcd9C361111
11Đỗ Thị ĐoạtNgữ văn9A402261
12Đỗ Thị ĐoạtNgữ văn9C362261