PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Giang Thị LoanÂm nhạc6A431111
2Giang Thị LoanÂm nhạc6B431111
3Giang Thị LoanÂm nhạc6C431111
4Giang Thị LoanÂm nhạc7A361111
5Giang Thị LoanÂm nhạc7B361111
6Giang Thị LoanÂm nhạc7C231111
7Giang Thị LoanÂm nhạc7D281111
8Giang Thị LoanÂm nhạc8A391111
9Giang Thị LoanÂm nhạc8B391111
10Giang Thị LoanÂm nhạc8C291111
11Giang Thị LoanÂm nhạc8D281111
12Vũ Văn OanhCông nghệ6A431221
13Vũ Văn OanhCông nghệ6B431221
14Vũ Văn OanhCông nghệ6C431221
15Vũ Thị NgaCông nghệ7A361211
16Vũ Thị NgaCông nghệ7B361211
17Vũ Thị NgaCông nghệ7C231211
18Vũ Thị NgaCông nghệ7D281211
19Vũ Thị NgaCông nghệ8A391211
20Vũ Thị NgaCông nghệ8B391211
21Vũ Thị NgaCông nghệ8C291211
22Vũ Thị NgaCông nghệ8D281211
23Vũ Thị NgaCông nghệ9A401111
24Vũ Thị NgaCông nghệ9B361111
25Vũ Thị NgaCông nghệ9C361111
26Vũ Thị HiềnĐịa lí6A431211
27Vũ Thị HiềnĐịa lí6B431211
28Vũ Thị HiềnĐịa lí6C431211
29Vũ Thị HiềnĐịa lí7A361211
30Vũ Thị HiềnĐịa lí7B361211
31Vũ Thị HiềnĐịa lí7C231211
32Vũ Thị HiềnĐịa lí7D281211
33Phạm Thị HươngĐịa lí8A391211
34Phạm Thị HươngĐịa lí8B391211
35Phạm Thị HươngĐịa lí8C291211
36Phạm Thị HươngĐịa lí8D281211
37Vũ Thị HiềnĐịa lí9A401211
38Vũ Thị HiềnĐịa lí9B361211
39Vũ Thị HiềnĐịa lí9C361211
40Đỗ Thị ĐoạtGdcd6A431111
41Đỗ Thị ĐoạtGdcd6B431111
42Đỗ Thị ĐoạtGdcd6C431111
43Đỗ Thị HuêGdcd7A361111
44Đỗ Thị HuêGdcd7B361111
45Đỗ Thị HuêGdcd7C231111
46Đỗ Thị HuêGdcd7D281111
47Đỗ Thị ĐoạtGdcd8A391111
48Đỗ Thị ĐoạtGdcd8B391111
49Đỗ Thị ĐoạtGdcd8C291111
50Đỗ Thị ĐoạtGdcd8D281111
51Đỗ Thị ĐoạtGdcd9A401111
52Đỗ Thị ĐoạtGdcd9B361111
53Đỗ Thị ĐoạtGdcd9C361111
54Vũ Thị HoaHóa học8A391231
55Vũ Thị HoaHóa học8B391231
56Vũ Thị HoaHóa học8C291231
57Vũ Thị HoaHóa học8D281231
58Vũ Thị HoaHóa học9A401231
59Vũ Thị HoaHóa học9B361231
60Vũ Thị HoaHóa học9C361231
61Nguyễn Thị ChâmLịch sử6A431211
62Nguyễn Thị ChâmLịch sử6B431211
63Nguyễn Thị ChâmLịch sử6C431211
64Nguyễn Thị HiềnLịch sử7A361211
65Nguyễn Thị HiềnLịch sử7B361211
66Nguyễn Thị HiềnLịch sử7C231211
67Nguyễn Thị HiềnLịch sử7D281211
68Nguyễn Thị ChâmLịch sử8A391211
69Nguyễn Thị ChâmLịch sử8B391211
70Nguyễn Thị ChâmLịch sử8C291211
71Nguyễn Thị ChâmLịch sử8D281211
72Nguyễn Thị ChâmLịch sử9A401111
73Nguyễn Thị ChâmLịch sử9B361111
74Nguyễn Thị ChâmLịch sử9C361111
75Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật6A431111
76Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật6B431111
77Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật6C431111
78Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật7A361111
79Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật7B361111
80Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật7C231111
81Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật7D281111
82Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật8A391111
83Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật8B391111
84Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật8C291111
85Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật8D281111
86Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật9A401111
87Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật9B361111
88Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật9C361111
89Hoàng Thị HươngNgoại ngữ6A432221
90Hoàng Thị HươngNgoại ngữ6B432221
91Hoàng Thị HươngNgoại ngữ6C432221
92Nguyễn Thị ThảoNgoại ngữ7A362221
93Hoàng Thị HươngNgoại ngữ7B362221
94Nguyễn Thị ThảoNgoại ngữ7C232221
95Hoàng Thị HươngNgoại ngữ7D282221
96Nguyễn Thị ThanhNgoại ngữ8A392221
97Hoàng Thị HươngNgoại ngữ8B392221
98Nguyễn Thị ThanhNgoại ngữ8C292221
99Nguyễn Thị ThanhNgoại ngữ8D282221
100Nguyễn Thị ThảoNgoại ngữ9A401221
101Nguyễn Thị ThảoNgoại ngữ9B361221
102Nguyễn Thị ThảoNgoại ngữ9C361221
103Phạm Văn ĐiệpNgữ văn6A432251
104Phạm Văn ĐiệpNgữ văn6B432251
105Phạm Văn ĐiệpNgữ văn6C432251
106Trần Thị HươngNgữ văn7A362251
107Nguyễn Thị ChâmNgữ văn7B362251
108Trần Thị HươngNgữ văn7C232251
109Nguyễn Thị ChâmNgữ văn7D282251
110Phạm Thị HươngNgữ văn8A392251
111Vũ Thị HiềnNgữ văn8B392251
112Phạm Thị HươngNgữ văn8C292251
113Vũ Thị HiềnNgữ văn8D282251
114Đỗ Thị ĐoạtNgữ văn9A402261
115Trần Thị HươngNgữ văn9B362261
116Đỗ Thị ĐoạtNgữ văn9C362261
117Phạm Thu NgânSinh học6A431311
118Phạm Thu NgânSinh học6B431311
119Phạm Thu NgânSinh học6C431311
120Phạm Thu NgânSinh học7A361311
121Vũ Kim LuyếnSinh học7B361311
122Phạm Thu NgânSinh học7C231311
123Vũ Kim LuyếnSinh học7D281311
124Vũ Kim LuyếnSinh học8A391311
125Vũ Kim LuyếnSinh học8B391311
126Vũ Kim LuyếnSinh học8C291311
127Vũ Kim LuyếnSinh học8D281311
128Phạm Thu NgânSinh học9A401311
129Phạm Thu NgânSinh học9B361311
130Phạm Thu NgânSinh học9C361311
131Vũ Văn PhươngThể dục6A431231
132Vũ Văn PhươngThể dục6B431231
133Vũ Văn PhươngThể dục6C43    
134Vũ Viết ToảnThể dục7A361231
135Vũ Viết ToảnThể dục7B361231
136Vũ Viết ToảnThể dục7C231231
137Vũ Viết ToảnThể dục7D281231
138Vũ Viết ToảnThể dục8A391231
139Vũ Viết ToảnThể dục8B391231
140Vũ Viết ToảnThể dục8C291231
141Vũ Viết ToảnThể dục8D281231
142Vũ Viết ToảnThể dục9A401231
143Vũ Viết ToảnThể dục9B361231
144Vũ Viết ToảnThể dục9C361231
145Nguyễn Thị DungToán6A432331
146Hoàng Văn LuậnToán6B432331
147Nguyễn Thị DungToán6C432331
148Nguyễn Thị ThủyToán7A362231
149Giang Minh KhaToán7B362231
150Nguyễn Thị ThủyToán7C232231
151Giang Minh KhaToán7D282231
152Nguyễn Thị BíchToán8A392231
153Vũ Xuân HưngToán8B392231
154Giang Minh KhaToán8C292231
155Vũ Xuân HưngToán8D282231
156Vũ Xuân HưngToán9A402231
157Nguyễn Thị BíchToán9B362231
158Nguyễn Thị BíchToán9C362231
159Nguyễn Thị ThủyTự chọn6A431221
160Nguyễn Thị ThủyTự chọn6B431221
161Vũ Văn OanhTự chọn6C431221
162Vũ Văn OanhTự chọn7A361221
163Vũ Văn OanhTự chọn7B361221
164Vũ Văn OanhTự chọn7C231221
165Vũ Văn OanhTự chọn7D281221
166Nguyễn Thị DungTự chọn8A391221
167Nguyễn Thị DungTự chọn8B391221
168Nguyễn Thị DungTự chọn8C291221
169Nguyễn Thị DungTự chọn8D281221
170Vũ Thị HuêVật lí6A431121
171Vũ Thị HuêVật lí6B431121
172Vũ Thị HuêVật lí6C431121
173Vũ Thị HuêVật lí7A361121
174Giang Minh KhaVật lí7B361121
175Giang Minh KhaVật lí7C231121
176Giang Minh KhaVật lí7D281121
177Vũ Thị HuêVật lí8A391121
178Vũ Thị HuêVật lí8B391121
179Vũ Thị HuêVật lí8C291121
180Vũ Thị HuêVật lí8D281121
181Vũ Thị HuêVật lí9A401221
182Vũ Thị HuêVật lí9B361221
183Vũ Thị HuêVật lí9C361221