PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN VÀ CHẾ ĐỘ KIỂM TRA CHO ĐIỂM HỌC KÌ I
Năm học :  
Xem theo môn Xem theo giáo viên Xem theo chi tiết
 
SttGiáo viên dạyMôn họcTên lớpTgĐiểm MĐiểm 15'Điểm 45'Điểm HK
1Giang Thị LoanÂm nhạc6A411111
2Giang Thị LoanÂm nhạc6B431111
3Giang Thị LoanÂm nhạc6C431111
4Giang Thị LoanÂm nhạc7A361111
5Giang Thị LoanÂm nhạc7B361111
6Giang Thị LoanÂm nhạc7C231111
7Giang Thị LoanÂm nhạc7D281111
8Giang Thị LoanÂm nhạc8A391111
9Giang Thị LoanÂm nhạc8B391111
10Giang Thị LoanÂm nhạc8C291111
11Giang Thị LoanÂm nhạc8D281111
12Giang Thị LoanÂm nhạc9A     
13Giang Thị LoanÂm nhạc9B     
14Giang Thị LoanÂm nhạc9C     
15Vũ Văn OanhCông nghệ6A411221
16Vũ Văn OanhCông nghệ6B431221
17Vũ Văn OanhCông nghệ6C431221
18Vũ Thị NgaCông nghệ7A361211
19Vũ Thị NgaCông nghệ7B361211
20Vũ Thị NgaCông nghệ7C231211
21Vũ Thị NgaCông nghệ7D281211
22Vũ Thị NgaCông nghệ8A391211
23Vũ Thị NgaCông nghệ8B391211
24Vũ Thị NgaCông nghệ8C291211
25Vũ Thị NgaCông nghệ8D281211
26Vũ Thị NgaCông nghệ9A401111
27Vũ Thị NgaCông nghệ9B361111
28Vũ Thị NgaCông nghệ9C361111
29Vũ Thị HiềnĐịa lí6A411211
30Vũ Thị HiềnĐịa lí6B431211
31Vũ Thị HiềnĐịa lí6C431211
32Vũ Thị HiềnĐịa lí7A361211
33Vũ Thị HiềnĐịa lí7B361211
34Vũ Thị HiềnĐịa lí7C231211
35Vũ Thị HiềnĐịa lí7D281211
36Phạm Thị HươngĐịa lí8A391211
37Phạm Thị HươngĐịa lí8B391211
38Phạm Thị HươngĐịa lí8C291211
39Phạm Thị HươngĐịa lí8D281211
40Vũ Thị HiềnĐịa lí9A401211
41Vũ Thị HiềnĐịa lí9B361211
42Vũ Thị HiềnĐịa lí9C361211
43Đỗ Thị ĐoạtGdcd6A411111
44Đỗ Thị ĐoạtGdcd6B431111
45Đỗ Thị ĐoạtGdcd6C431111
46Đỗ Thị HuêGdcd7A361111
47Đỗ Thị HuêGdcd7B361111
48Đỗ Thị HuêGdcd7C231111
49Đỗ Thị HuêGdcd7D281111
50Đỗ Thị ĐoạtGdcd8A391111
51Đỗ Thị ĐoạtGdcd8B391111
52Đỗ Thị ĐoạtGdcd8C291111
53Đỗ Thị ĐoạtGdcd8D281111
54Đỗ Thị ĐoạtGdcd9A401111
55Đỗ Thị ĐoạtGdcd9B361111
56Đỗ Thị ĐoạtGdcd9C361111
57Vũ Thị HoaHóa học8A391231
58Vũ Thị HoaHóa học8B391231
59Vũ Thị HoaHóa học8C291231
60Vũ Thị HoaHóa học8D281231
61Vũ Thị HoaHóa học9A401231
62Vũ Thị HoaHóa học9B361231
63Vũ Thị HoaHóa học9C361231
64Nguyễn Thị ChâmLịch sử6A411211
65Nguyễn Thị ChâmLịch sử6B431211
66Nguyễn Thị ChâmLịch sử6C431211
67Nguyễn Thị HiềnLịch sử7A361211
68Nguyễn Thị HiềnLịch sử7B361211
69Nguyễn Thị HiềnLịch sử7C231211
70Nguyễn Thị HiềnLịch sử7D281211
71Nguyễn Thị ChâmLịch sử8A391211
72Nguyễn Thị ChâmLịch sử8B391211
73Nguyễn Thị ChâmLịch sử8C291211
74Nguyễn Thị ChâmLịch sử8D281211
75Nguyễn Thị ChâmLịch sử9A401111
76Nguyễn Thị ChâmLịch sử9B361111
77Nguyễn Thị ChâmLịch sử9C361111
78Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật6A411111
79Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật6B431111
80Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật6C431111
81Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật7A361111
82Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật7B361111
83Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật7C231111
84Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật7D281111
85Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật8A391111
86Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật8B391111
87Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật8C291111
88Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật8D281111
89Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật9A401111
90Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật9B361111
91Phạm Hồng ĐĩnhMĩ thuật9C361111
92Hoàng Thị HươngNgoại ngữ6A412221
93Hoàng Thị HươngNgoại ngữ6B432221
94Hoàng Thị HươngNgoại ngữ6C432221
95Nguyễn Thị ThảoNgoại ngữ7A362221
96Hoàng Thị HươngNgoại ngữ7B362221
97Nguyễn Thị ThảoNgoại ngữ7C232221
98Hoàng Thị HươngNgoại ngữ7D282221
99Nguyễn Thị ThanhNgoại ngữ8A392221
100Hoàng Thị HươngNgoại ngữ8B392221
101Nguyễn Thị ThanhNgoại ngữ8C292221
102Nguyễn Thị ThanhNgoại ngữ8D282221
103Nguyễn Thị ThảoNgoại ngữ9A401221
104Nguyễn Thị ThảoNgoại ngữ9B361221
105Nguyễn Thị ThảoNgoại ngữ9C361221
106Phạm Văn ĐiệpNgữ văn6A412251
107Phạm Văn ĐiệpNgữ văn6B432251
108Phạm Văn ĐiệpNgữ văn6C432251
109Trần Thị HươngNgữ văn7A362251
110Nguyễn Thị ChâmNgữ văn7B362251
111Trần Thị HươngNgữ văn7C232251
112Nguyễn Thị ChâmNgữ văn7D282251
113Phạm Thị HươngNgữ văn8A392251
114Vũ Thị HiềnNgữ văn8B392251
115Phạm Thị HươngNgữ văn8C292251
116Vũ Thị HiềnNgữ văn8D282251
117Đỗ Thị ĐoạtNgữ văn9A402261
118Trần Thị HươngNgữ văn9B362261
119Đỗ Thị ĐoạtNgữ văn9C362261
120Phạm Thu NgânSinh học6A411311
121Phạm Thu NgânSinh học6B431311
122Phạm Thu NgânSinh học6C431311
123Phạm Thu NgânSinh học7A361311
124Vũ Kim LuyếnSinh học7B361311
125Phạm Thu NgânSinh học7C231311
126Vũ Kim LuyếnSinh học7D281311
127Vũ Kim LuyếnSinh học8A391311
128Vũ Kim LuyếnSinh học8B391311
129Vũ Kim LuyếnSinh học8C291311
130Vũ Kim LuyếnSinh học8D281311
131Phạm Thu NgânSinh học9A401311
132Phạm Thu NgânSinh học9B361311
133Phạm Thu NgânSinh học9C361311
134Vũ Văn PhươngThể dục6A411231
135Vũ Văn PhươngThể dục6B431231
136Vũ Văn PhươngThể dục6C43    
137Vũ Viết ToảnThể dục7A361231
138Vũ Viết ToảnThể dục7B361231
139Vũ Viết ToảnThể dục7C231231
140Vũ Viết ToảnThể dục7D281231
141Vũ Viết ToảnThể dục8A391231
142Vũ Viết ToảnThể dục8B391231
143Vũ Viết ToảnThể dục8C291231
144Vũ Viết ToảnThể dục8D281231
145Vũ Viết ToảnThể dục9A401231
146Vũ Viết ToảnThể dục9B361231
147Vũ Viết ToảnThể dục9C361231
148Nguyễn Thị DungToán6A412331
149Hoàng Văn LuậnToán6B432331
150Nguyễn Thị DungToán6C432331
151Nguyễn Thị ThủyToán7A362231
152Giang Minh KhaToán7B362231
153Nguyễn Thị ThủyToán7C232231
154Giang Minh KhaToán7D282231
155Nguyễn Thị BíchToán8A392231
156Vũ Xuân HưngToán8B392231
157Giang Minh KhaToán8C292231
158Vũ Xuân HưngToán8D282231
159Vũ Xuân HưngToán9A402231
160Nguyễn Thị BíchToán9B362231
161Nguyễn Thị BíchToán9C362231
162Nguyễn Thị ThủyTự chọn6A411221
163Nguyễn Thị ThủyTự chọn6B431221
164Vũ Văn OanhTự chọn6C431221
165Vũ Văn OanhTự chọn7A361221
166Vũ Văn OanhTự chọn7B361221
167Vũ Văn OanhTự chọn7C231221
168Vũ Văn OanhTự chọn7D281221
169Nguyễn Thị DungTự chọn8A391221
170Nguyễn Thị DungTự chọn8B391221
171Nguyễn Thị DungTự chọn8C291221
172Nguyễn Thị DungTự chọn8D261221
173Vũ Thị HuêVật lí6A411121
174Vũ Thị HuêVật lí6B431121
175Vũ Thị HuêVật lí6C431121
176Vũ Thị HuêVật lí7A361121
177Giang Minh KhaVật lí7B361121
178Giang Minh KhaVật lí7C231121
179Giang Minh KhaVật lí7D281121
180Vũ Thị HuêVật lí8A391121
181Vũ Thị HuêVật lí8B391121
182Vũ Thị HuêVật lí8C291121
183Vũ Thị HuêVật lí8D281121
184Vũ Thị HuêVật lí9A401221
185Vũ Thị HuêVật lí9B361221
186Vũ Thị HuêVật lí9C361221