TMT: Đang cập nhật dữ liệu, Hãy đợi nhé !...

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
TIẾN ĐỘ KIỂM TRA HỌC KÌ 2
Năm học : Môn : Khối :
Tiến độ kiểm tra học kì 1
Click vào % đầu các cột để sắp lại thứ tự!
 
Môn họcSttSố điểm tối thiểuTên lớpTgM1M2M3M4M5%Mv1v2v3v4v5%vV1V2V3V4V5V6%VHKTgN%LúcNgày
Âm nhạc1| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A4312    27.91              172126.9820h55'29/01/2019
2| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B4313    30.23              172137.5620h56'29/01/2019
3| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C4313    30.23              172137.5620h57'29/01/2019
4| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A3611    30.56              144117.6420h59'29/01/2019
5| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B369    25              14496.2521h19'29/01/2019
6| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C238    34.78              9288.721h20'29/01/2019
7| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D288    28.57              11287.1421h21'29/01/2019
8| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A3911    28.21              156117.0521h21'29/01/2019
9| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B3910    25.64              156106.4121h22'29/01/2019
10| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C299    31.03              11697.7621h23'29/01/2019
11| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D289    32.14              11298.0421h24'29/01/2019
12| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A4010    25              160106.2521h25'29/01/2019
13| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B3610    27.78              144106.9421h28'29/01/2019
14| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C369    25              14496.2521h30'29/01/2019
Công nghệ15| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A4312    27.91              258124.6521h3'30/01/2019
16| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6B4311    25.58              258114.2616h11'28/01/2019
17| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6C4312    27.91              258124.6521h3'30/01/2019
18| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A3615    41.67              180158.3320h52'30/01/2019
19| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B3616    44.44              180168.8920h53'30/01/2019
20| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C2313    56.52              1151311.320h54'30/01/2019
21| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7D289    32.14              14096.4319h21'30/01/2019
22| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A3921    53.85      39     100 1956030.7718h34'31/01/2019
23| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B3922    56.41      38     97.44 1956030.7718h36'31/01/2019
24| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8C2917    58.62      29     100 1454631.7220h57'30/01/2019
25| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8D2816    57.14      26     92.86 140423020h58'30/01/2019
26| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A4019    47.5              1601911.8820h59'30/01/2019
27| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B3619    52.78              1441913.1920h59'30/01/2019
28| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C3618    50              1441812.521h0'30/01/2019
Địa lí29| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6A4314    32.56              215146.5114h42'29/01/2019
30| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6B4313    30.23              215136.0514h43'29/01/2019
31| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6C4312    27.91              215125.5814h45'29/01/2019
32| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A3620    55.56              1802011.1114h48'29/01/2019
33| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B3619    52.78              1801910.5614h52'29/01/2019
34| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C2314    60.87              1151412.1714h54'29/01/2019
35| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7D2815    53.57              1401510.7114h56'29/01/2019
36| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A3921    53.85              1952110.7719h58'29/01/2019
37| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B3918    46.15              195189.2320h0'29/01/2019
38| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8C2921    72.41              1452114.4820h3'29/01/2019
39| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8D2816    57.14              1401611.4320h4'29/01/2019
40| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A4014    35              20014714h58'29/01/2019
41| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B3616    44.44              180168.8915h2'29/01/2019
42| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9C3615    41.67              180158.3315h4'29/01/2019
Gdcd43| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A4311    25.58              172116.419h53'29/01/2019
44| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B4314    32.56              172148.1420h30'30/01/2019
45| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C439    20.93              17295.2320h11'30/01/2019
46| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A367    19.44              14474.8621h34'16/02/2019
47| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B368    22.22              14485.5621h37'16/02/2019
48| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C235    21.74              9255.4318h42'16/02/2019
49| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D285    17.86              11254.4618h44'16/02/2019
50| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A3916    41.03              1561610.2620h50'16/02/2019
51| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B3913    33.33              156138.3320h56'16/02/2019
52| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C2911    37.93              116119.4820h58'16/02/2019
53| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D2816    57.14              1121614.2921h3'16/02/2019
54| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A4012    30              160127.521h8'30/01/2019
55| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B3611    30.56              144117.6421h12'30/01/2019
56| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C3616    44.44              1441611.1120h13'30/01/2019
Hóa học57| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8A3913    33.3339    50        2735219.0521h32'13/02/2019
58| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8B3916    41.0338    48.72        2735419.7821h34'13/02/2019
59| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8C2912    41.3829    50        2034120.221h35'13/02/2019
60| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8D2814    5024    42.86        1963819.3921h37'13/02/2019
61| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9A4017    42.5              280176.0720h2'13/02/2019
62| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9B3616    44.44              252166.3520h4'13/02/2019
63| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9C3617    47.22              252176.7520h4'13/02/2019
Lịch sử64| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6A4315    34.88              215156.9820h47'29/01/2019
65| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6B4315    34.88              215156.9820h49'29/01/2019
66| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6C4316    37.21              215167.4420h51'29/01/2019
67| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A3613    36.11              180137.2220h33'24/01/2019
68| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B3612    33.33              180126.6720h34'24/01/2019
69| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C2311    47.83              115119.5720h36'24/01/2019
70| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7D2812    42.86              140128.5720h37'24/01/2019
71| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A3913    33.33              195136.6720h53'29/01/2019
72| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B3915    38.46              195157.6921h3'29/01/2019
73| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8C2913    44.83              145138.9721h4'29/01/2019
74| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8D2811    39.29              140117.8621h6'29/01/2019
75| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A4014    35              160148.7521h7'29/01/2019
76| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B3613    36.11              144139.0321h8'29/01/2019
77| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C3613    36.11              144139.0321h10'29/01/2019
Mĩ thuật78| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A439    20.93              17295.237h8'31/01/2019
79| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B4313    30.23              172137.567h9'31/01/2019
80| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C4315    34.88              172158.727h10'31/01/2019
81| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A3614    38.89              144149.727h11'31/01/2019
82| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B3615    41.67              1441510.427h12'31/01/2019
83| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C2312    52.17              921213.047h18'31/01/2019
84| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D2813    46.43              1121311.617h19'31/01/2019
85| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A3915    38.46              156159.627h20'31/01/2019
86| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B3914    35.9              156148.977h20'31/01/2019
87| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C2910    34.48              116108.627h22'31/01/2019
88| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D2811    39.29              112119.827h22'31/01/2019
89| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A                        19h47' 
90| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B                        9h14' 
91| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C                        9h15' 
Ngoại ngữ92| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A4324    27.91              301247.9721h24'13/02/2019
93| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6B43241   29.07              301258.3121h25'13/02/2019
94| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6C4323    26.74              301237.6421h29'13/02/2019
95| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7A36276   45.83              2523313.120h29'14/02/2019
96| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7B3621    29.17              252218.3321h32'13/02/2019
97| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7C23163   41.3              1611911.820h29'14/02/2019
98| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7D2817    30.36              196178.6721h33'13/02/2019
99| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8A39222   30.77              273248.7920h25'13/02/2019
100| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8B39241   32.0539    50        2736423.4419h48'13/02/2019
101| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8C2919    32.76              203199.3620h29'14/02/2019
102| M: 2 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8D28164   35.71              1962010.220h32'13/02/2019
103| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A4024    6040    50        2406426.6720h21'14/02/2019
104| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B3618    5036    50        216542520h24'14/02/2019
105| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9C3618    5036    50        216542520h27'14/02/2019
Ngữ văn106| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |6A4337    43.02              430378.620h3'29/01/2019
107| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |6B4339    45.35              430399.0720h5'29/01/2019
108| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |6C4334    39.53              430347.9120h15'29/01/2019
109| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |7A36272   40.28              360298.0620h59'29/01/2019
110| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |7B36203   31.94              360236.3921h11'29/01/2019
111| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |7C23201   45.65              230219.1321h2'29/01/2019
112| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |7D28181   33.93              280196.7921h13'29/01/2019
113| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |8A3926    33.3339    50        3906516.6715h36'10/02/2019
114| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |8B39181   24.3636    46.15        3905514.120h42'11/02/2019
115| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |8C29241   43.129    50        2905418.6215h42'10/02/2019
116| M: 2 | v: 2 | V: 5 | HK: 1 |8D2817    30.3624    42.86        2804114.6420h37'11/02/2019
117| M: 2 | v: 2 | V: 6 | HK: 1 |9A40284   4040    50        4407216.3619h39'13/02/2019
118| M: 2 | v: 2 | V: 6 | HK: 1 |9B36281   40.28              396297.3221h5'30/01/2019
119| M: 2 | v: 2 | V: 6 | HK: 1 |9C36298   51.3936    5036     16.67 39610927.5319h56'14/02/2019
Sinh học120| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6A4312    27.91              258124.6519h18'30/01/2019
121| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6B4314    32.5643    33.33        2585722.0919h40'01/02/2019
122| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6C4311    25.58              258114.2619h19'30/01/2019
123| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7A3610    27.78              216104.6319h19'30/01/2019
124| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7B3616    44.44              216167.4119h35'30/01/2019
125| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7C237    30.43              13875.078h50'30/01/2019
126| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7D2810    35.71              168105.9519h35'30/01/2019
127| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8A3911    28.2139    33.33        2345021.3719h39'08/02/2019
128| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8B3910    25.6439    33.33        2344920.9419h44'08/02/2019
129| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8C298    27.5929    33.33        1743721.2619h47'30/01/2019
130| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |8D289    32.1427    32.14        1683621.4319h49'30/01/2019
131| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9A4012    3040    33.33        2405221.6719h20'30/01/2019
132| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9B3613    36.1136    33.33        2164922.6919h20'30/01/2019
133| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |9C3610    27.7836    33.33        2164621.319h21'30/01/2019
Thể dục134| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6A435    11.63              30151.668h56'16/02/2019
135| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6B436    13.95              30161.998h57'16/02/2019
136| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |6C435    11.63              30151.668h58'16/02/2019
137| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7A3617    47.22              252176.7519h30'29/01/2019
138| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7B3613    36.11              252135.1619h31'29/01/2019
139| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7C2310    43.48              161106.2119h31'29/01/2019
140| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7D2811    39.29              196115.6119h31'29/01/2019
141| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8A3915    38.46              273155.4919h32'29/01/2019
142| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8B3917    43.59              273176.2319h33'29/01/2019
143| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8C2913    44.83              203136.419h33'29/01/2019
144| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8D2813    46.43              196136.6319h34'29/01/2019
145| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9A4015    37.5              280155.3619h34'29/01/2019
146| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9B3617    47.22              252176.7519h35'29/01/2019
147| M: 1 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9C3617    47.22              252176.7519h35'29/01/2019
Toán148| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6A43331   39.53              387348.7921h47'13/02/2019
149| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6B43256   36.05      43     33.33 3877419.129h21'14/02/2019
150| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6C43291   34.88              387307.7521h48'14/02/2019
151| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7A36162   25              288186.2519h46'16/02/2019
152| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7B3612    16.67              288124.1718h50'16/02/2019
153| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7C23124   34.78              184168.719h47'16/02/2019
154| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |7D288    14.29              22483.5718h51'16/02/2019
155| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8A3929    37.1839    50        3126821.7922h29'16/02/2019
156| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8B3921    26.9239    50        3126019.2316h16'16/02/2019
157| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8C2910    17.24              232104.3118h48'16/02/2019
158| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |8D2818    32.1427    48.21        2244520.0916h19'16/02/2019
159| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9A4022    27.5      40     33.33 3206219.3816h23'13/02/2019
160| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9B3626    36.11      36     33.33 2886221.5317h25'13/02/2019
161| M: 2 | v: 2 | V: 3 | HK: 1 |9C3625    34.72      36     33.33 2886121.1817h28'13/02/2019
Tự chọn162| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A4316    37.21              258166.219h49'30/01/2019
163| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6B4316    37.21              258166.219h49'30/01/2019
164| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6C4312    27.91              258124.6521h4'30/01/2019
165| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7A3611    30.56              216115.0916h20'28/01/2019
166| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7B3611    30.56              216115.0916h21'28/01/2019
167| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7C238    34.78              13885.816h22'28/01/2019
168| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |7D288    28.57              16884.7616h22'28/01/2019
169| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8A3919    48.72              234198.1215h9'26/01/2019
170| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8B3918    46.15              234187.6915h13'26/01/2019
171| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8C2912    41.38              174126.915h11'26/01/2019
172| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8D2813    46.43              168137.7421h50'30/01/2019
Vật lí173| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6A4311    25.58              215115.1219h52'14/02/2019
174| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6B4311    25.58              215115.1219h54'14/02/2019
175| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6C4311    25.58              215115.1219h56'14/02/2019
176| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7A369    25              1809519h59'16/02/2019
177| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7B364    11.11              18042.2218h52'16/02/2019
178| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7C234    17.39              11543.4818h53'16/02/2019
179| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7D284    14.29              14042.8618h55'16/02/2019
180| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8A3910    25.64              195105.1320h5'14/02/2019
181| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8B3910    25.64              195105.1310h29'14/02/2019
182| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8C2910    34.48              145106.910h32'14/02/2019
183| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8D288    28.57              14085.7110h37'14/02/2019
184| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A4014    35              240145.8310h36'14/02/2019
185| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B3615    41.67              216156.9410h39'14/02/2019
186| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9C369    25              21694.1720h42'14/02/2019
Ghi chú : cột tg : tổng số điểm phải k.tra, N : số điểm đã k.tra, % : Tỉ lệ % đã k.tra