PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
Thống kê điểm TBM    Hai mặt giáo dục    Điểm kiểm tra học kì

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC KÌ II (NỮ THEO LỚP)
Năm học : Khối : Lớp :

Thống kê chi tiết Thống kê theo trường Thống kê theo khối Thống kê theo lớp

Thông tin chungTừ 0 đến dưới 2.0Từ 2.0 đến dưới 3.5Từ 3.5 đến dưới 5.0Từ 5.0 đến dưới 6.5Từ 6.5 đến dưới 8.0Từ 8.0 đến 10
MônLớpTgSL%SL%SL%SL%SL%SL%
Công nghệ6A2300000000417.41982.6
Địa lí6A230000000014.32295.7
GDCD6A2300000000521.71878.3
Lịch sử6A23000000001669.6730.4
Ngoại ngữ6A230000001460.9730.428.7
Ngữ văn6A23000000001356.51043.5
Sinh học6A2300000014.31669.6626.1
Toán6A23000000001043.51356.5
Tự chọn6A23000000001043.51356.5
Vật lí6A2300000000730.41669.6