PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
Thống kê điểm TBM    Hai mặt giáo dục    Điểm kiểm tra học kì

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC KÌ II (NỮ THEO LỚP)
Năm học : Khối : Lớp :

Thống kê chi tiết Thống kê theo trường Thống kê theo khối Thống kê theo lớp

Thông tin chungTừ 0 đến dưới 2.0Từ 2.0 đến dưới 3.5Từ 3.5 đến dưới 5.0Từ 5.0 đến dưới 6.5Từ 6.5 đến dưới 8.0Từ 8.0 đến 10
MônLớpTgSL%SL%SL%SL%SL%SL%
Công nghệ6A23000000001043.51356.5
Địa lí6A17000000000017100
GDCD6A2300000000417.41982.6
Lịch sử6A230000000014.32295.7
Ngoại ngữ6A23000000521.71356.5521.7
Ngữ văn6A2300000000834.81565.2
Sinh học6A2300000000834.81565.2
Toán6A2300000014.328.72087
Tự chọn6A2300000000626.11773.9
Vật lí6A2300000014.33131982.6