PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
Thống kê điểm TBM    Hai mặt giáo dục    Điểm kiểm tra học kì

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC KÌ II (THEO LỚP)
Năm học : Khối : Lớp :

Thống kê chi tiết Thống kê theo trường Thống kê theo khối Thống kê theo lớp Thống kê theo số nữ

Thông tin chungTừ 0 đến dưới 2.0Từ 2.0 đến dưới 3.5Từ 3.5 đến dưới 5.0Từ 5.0 đến dưới 6.5Từ 6.5 đến dưới 8.0Từ 8.0 đến 10
MônLớpTgSL%SL%SL%SL%SL%SL%
Công nghệ6A41000000001331.72868.3
Địa lí6A410000000049.83790.2
GDCD6A41000000001229.32970.7
Lịch sử6A4100000012.43073.21024.4
Ngoại ngữ6A410012.4002458.51331.737.3
Ngữ văn6A4100000012.42765.91331.7
Sinh học6A4100000049.82765.91024.4
Toán6A4100000012.41331.72765.9
Tự chọn6A4100000012.41536.62561
Vật lí6A4100000012.41126.82970.7