PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
Thống kê điểm TBM    Hai mặt giáo dục    Điểm kiểm tra học kì

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học :

Thống kê Toàn trường Thống kê các môn xếp loại

Thông tin chungĐiểm Học kì chưa đạt (CĐ)Điểm Học kì đạt (Đ)
MônLớpTgSL%SL%
Âm nhạc6A410041100
6B430043100
6C4312.34297.7
7A360036100
7B360036100
7C230023100
7D280028100
8A390039100
8B390039100
8C290029100
8D260026100
Mĩ thuật6A410041100
6B430043100
6C430043100
7A360036100
7B360036100
7C230023100
7D280028100
8A390039100
8B390039100
8C290029100
8D260026100
9A400040100
9B360036100
9C360036100
Thể dục6A410041100
6B430043100
6C430043100
7A360036100
7B360036100
7C230023100
7D280028100
8A390039100
8B390039100
8C290029100
8D260026100
9A400040100
9B360036100
9C360036100