PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
Thống kê điểm TBM    Hai mặt giáo dục    Điểm kiểm tra học kì

THỐNG KÊ ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC KÌ I (NỮ)
Năm học :

Thống kê chi tiết Thống kê theo trường Thống kê theo khối Thống kê theo lớp

Thông tin chungĐiểm TBM chưa đạt (CĐ)Điểm TBM đạt (Đ)
MônLớpTgSL%SL%
Âm nhạc6A230023100
6B160016100
6C110011100
7A170017100
7B190019100
7C8008100
7D6006100
8A270027100
8B220022100
8C8008100
8D6006100
Mĩ thuật6A230023100
6B160016100
6C110011100
7A170017100
7B190019100
7C8008100
7D6006100
8A270027100
8B220022100
8C8008100
8D6006100
9A250025100
9B130013100
9C160016100
Thể dục6A230023100
6B160016100
6C110011100
7A170017100
7B190019100
7C8008100
7D6006100
8A270027100
8B220022100
8C8008100
8D6006100
9A250025100
9B130013100
9C160016100