PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
PHÂN CÔNG CHỦ NHIỆM HỌC KÌ I
Chọn năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớp
1Phạm Văn Điệp6A
2Phạm Thu Ngân6B
3Nguyễn Thị Dung6C
4Nguyễn Thị Thảo7A
5Giang Thị Loan7B
6Nguyễn Thị Thủy7C
7Giang Minh Kha7D
8Nguyễn Thị Bích8A
9Vũ Thị Hoa8B
10Phạm Thị Hương8C
11Vũ Thị Nga8D
12Vũ Xuân Hưng9A
13Trần Thị Hương9B
14Đỗ Thị Đoạt9C