PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG THCS PHẠM KHA
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề thi thử vào lớp 10 THPT năm 2016-2017 Vũ Văn Trà [HyperLink19]
2 Đề thi thử vào lớp 10 THPT năm 2016-2017 Vũ Văn Trà [HyperLink19]
3 Đề thi thử vào lớp 10 THPT năm 2016-2017 Vũ Văn Trà [HyperLink19]
4 Đề thi khảo sát môn Toán 9 tháng 3 năm 2015 Vũ Văn Trà [HyperLink19]
5 Đề thi khảo sát môn Toán 8 tháng 3 năm 2015 Vũ Văn Trà [HyperLink19]
6 Đề thi khảo sát môn Toán 7 tháng 3 năm 2015 Vũ Văn Trà [HyperLink19]
7 Đề thi khảo sát môn Toán 6 tháng 3 năm 2015 Vũ Văn Trà [HyperLink19]
8 Đề thi khảo sát môn Ngữ Văn 9 tháng 3 năm 2015 Vũ Văn Trà [HyperLink19]
9 Đề thi khảo sát môn Ngữ Văn 8 tháng 3 năm 2015 Vũ Văn Trà [HyperLink19]
10 Đề thi khảo sát môn Ngữ Văn 7 tháng 3 năm 2015 Vũ Văn Trà [HyperLink19]
11 Đề thi khảo sát môn Ngữ Văn 6 tháng 3 năm 2015 Vũ Văn Trà [HyperLink19]
12 Đề thi khảo sát môn Ngữ Văn 8 tháng 2 năm 2015 Vũ Văn Trà [HyperLink19]
13 Đề thi khảo sát môn Ngữ Văn 9 tháng 2 năm 2015 Vũ Văn Trà [HyperLink19]
14 Đề thi khảo sát môn Toán 9 tháng 2 năm 2015 Vũ Văn Trà [HyperLink19]
15 Đề thi khảo sát môn Toán 8 tháng 2 năm 2015 Vũ Văn Trà [HyperLink19]
16 Đề thi khảo sát môn Ngữ Văn 7 tháng 2 năm 2015 Vũ Văn Trà [HyperLink19]
17 Đề thi khảo sát môn Toán 7 tháng 2 năm 2015 Vũ Văn Trà [HyperLink19]
18 Đề thi khảo sát môn Ngữ Văn 6 tháng 2 năm 2015 Vũ Văn Trà [HyperLink19]
19 Đề thi khảo sát môn Toán 6 tháng 2 năm 2015 Vũ Văn Trà [HyperLink19]
20 Đề khảo sát chất lượng môn Toán 7 tháng 11 năm 2014 Vũ Văn Trà [HyperLink19]
12345